Go to Top

Prehod iz rednega v popoldanski s. p. je enostaven in hiter

Prehod iz rednega v popoldanski s. p. je mogoč. Postopek spreminjanja statusa je hiter, enostaven, opravite pa ga lahko na naši točki VEM. S postopkom niti nimate nobenih stroškov.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Popoldanski ali navadni s. p.? Kaj pa pomeni, če se odločim za poslovanje z normiranimi odhodki? Ali lahko s. p. spremenim v d. o. o.? Vse to in še več na brezplačnem svetovanju!

Več informacij

Kdaj iz rednega v popoldanski s. p.?

Recimo, da dobi samostojni podjetnik ponudbo delodajalca za projektno delo za obdobje enega leta. Razmišlja lahko o treh možnosti:

  1. Lahko zapre s. p. in podpiše pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem. Vse o postopku zaprtja s. p. si lahko preberete tukaj.
  2. Lahko se dogovori za zaposlitev z delodajalcem, podpiše pogodbo o zaposlitvi in ohrani popoldanski s. p.
  3. Lahko pa podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju kot samostojni podjetnik in sodeluje z naročnikom kot pogodbeni izvajalec – samostojni podjetnik.

Če se odloči, da bo obdržal popoldanski s. p., bo moral na točki Vem opraviti prehod iz rednega v popoldanski s. p. z odjavo iz zavarovanja na svojem polnem s. p. in prijavo v zavarovanje kot popoldanski s. p.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Kako poteka postopek prehoda iz rednega v popoldanski s. p.?

Na postopek odjave iz zavarovanja kot s. p. mora samostojni podjetnik s seboj na Vem točko prinesti obrazec M1 oziroma potrdilo o prijavi v socialna zavarovanja za s. p., ki ga je prejel od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po vpisu njegove samostojne dejavnosti v poslovni register Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in podpisano pogodbo o zaposlitvi, ki jo je sklenil z delodajalcem.

Postopek prehoda iz rednega v popoldanski s. p. je enostaven in brezplačen!

Klikni in deli

ZZZS namreč zahteva prilogo k obrazcu M2 – Odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, to pa je v tem primeru pogodba o zaposlitvi. To je namreč razlog, zaradi katerega samostojni podjetnik spreminja svoj status.

iz rednega v popoldanski s. p.

Na podlagi teh dveh dokumentov bo nato svetovalec na točki Vem za podjetnika pripravil obrazec za odjavo M2 z dnem, ki bo en dan pred datumom, ko je podjetnik sklenil pogodbo o zaposlitvi. Podjetnik ga bo podpisal in svetovalec na točki Vem ga bo po elektronski poti poslal na ZZZS.

V nekaj dneh bo samostojni podjetnik dobil po pošti Potrdilo o odjavi iz zavarovanja. To potrdilo bo izročil svojemu računovodji, hkrati pa obvestil Finančno upravo RS (Furs), da ni več redni s. p., ampak popoldanski s. p. in da bo plačeval pavšalne prispevke za socialna zavarovanja namesto prispevkov za socialna zavarovanja v celoti.

Po novem lahko svetovalci na točki Vem preko portala e-Vem oddajajo tudi obrazce M12 za prijavo v zavarovanje popoldanskega s. p.. Tako lahko svetovalec na točki Vem podjetniku, ki se je odločil za prehod iz rednega v popoldanski s. p., hkrati z odjavo iz zavarovanja (M2 obrazec) pripravi še M12 obrazec, s katerim bo imel podjetnik urejeno prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za popoldanski s. p.

Samostojni podjetnik nato od ZZZS prejel po pošti potrdilo o prijavi M12. Tudi to potrdilo mora nato podjetnik dostaviti svojemu računovodji, ki mu bo na njegovi podlagi obračunal pavšalne prispevke. Več o malo višjih pavšalnih prispevkih v letošnjem letu.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ali vestem, kakšno sodelovanje s poslovnim partnerjem se vam najbolj izplača?

Več informacij

Kaj pa, če se odloči za tretjo možnost?

Samostojni podjetnik, ki se bo odločil za sodelovanje s poslovnim partnerjem preko pogodbe o poslovnem sodelovanju, pa mora paziti, da njihovo sodelovanje s pogodbenim partnerjem ne bo imelo elementov delovnega razmerja. Če se bo sodelovanje med samostojnim podjetnikom in naročnikom storitve odvijalo na sedežu naročnika, na njegovih delovnih sredstvih in po navodilih naročnika (kot pri redno zaposlenih delavcih v podjetju naročnika), potem ima to poslovno sodelovanje elemente delovnega razmerja. Več o tem si lahko preberete v prispevku Ali veste, kateri so elementi delovnega razmerja?

Pripravila: Bogdana Rejc

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja