Go to Top

Predlog sprememb Zakona o inšpekcijskih službah

Pretekli teden je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poleg predloga Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, predlagala tudi spremembo Zakona o inšpekcijskih službah. Z njim želijo povečati učinkovitost vseh inšpekcijskih služb. Nov ZID je bil pripravljen na podlagi Analize izvajanja zakona o inšpekciji dela in analize njegovih določb.

Bistvene novosti:

  1. Večja vključenost in vloga socialnih partnerjev. Vzpostavljen bi bil nov organ Svet inšpekcije dela, ki bi bil posvetovalno strokovni organ, ki spremlja izvajanje zakonodaje na področju dela inšpektorata ter sprejema stališča in priporočila za učinkovitejše delovanje organa ter se opredeli do letnega poročila IRSD. Svet bi imenoval pristojen minister za delo za dobo 5 let, sestavljen pa bi bil iz dveh predstavnikov vlade, dveh predstavnikov delodajalcev in dveh predstavnikov delojemalcev
  2. Nov institut »strokovnega pomočnika«, ki bo inšpektorje razbremenil administrativnih nalog, hkrati pa bo po pooblastilu lahko opravljal tudi nekatere enostavnejše naloge v okviru inšpekcijskega nadzora. Na ta način se želi optimizirati delo na inšpektoratu in znotraj posameznega inšpekcijskega nadzora.
  3. Pristojnost za nadzor nad zaposlovanjem na črno se prenaša na CURS (Carinska uprava RS). Kljub temu pa bo IRSD ohranil možnost izdaje prepovedne odločbe v primerih, ko bo naletel na kršitev predpisov na tem področju, v nadaljevanju pa bo zadevo odstopil pristojnemu organu.

Socialni partnerji  bodo svoje predloge ministrstvu poslali do 26. avgusta, 27. avgusta naj bi jih obravnavala še delovna skupina. Zakon naj bi bila sprejet še v letošnjem letu.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja