Go to Top

Pogodba o sofinanciranju iz evropskih sredstev prinaša posojila

Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad) vse vlagatelje, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in jih na varnem čaka pogodba o sofinanciranju iz evropskih sredstev, vabi, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016 oddajo vlogo za pridobitev posojila.

Pogodba o sofinanciranju iz evropskih sredstev predpogoj za prijavo

pogodba o sofinanciranju

Razpoložljiva sredstva v obliki posojil, ki jo prinaša podpisana pogodba o sofinanciranju iz evropski sredstev, v skupni višini znašajo dva milijona evrov, vlagatelj pa lahko pridobi posojilo največ do 80 odstotkov pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev, vendar največ sto in ne manj kot pet tisoč evrov.  Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih obdobij 2007-2013 in 2014-2020.

izobraževanje

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Nepovratna sredstva so pomemben vir financiranja - tudi v majhnih podjetjih.

Več informacij

Upravičenci za pridobitev posojila:

  • pravne osebe (ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost), ki so lahko raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine,
  • nevladne organizacije (združenja, fundacije, zbornice),
  • gozdovi (neprofitne pravne osebe),
  • pravne osebe zasebnega in javnega prava (socialna podjetja, lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje),
  • javne ustanove za gospodarski razvoj,
  • javna podjetja ter druge pravne osebe (imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja),
  • samoupravne narodne skupnosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so registrirani pred 1. julijem 2015, vlagatelj pa lahko prejme posojilo za tiste stroške projekta, ki jih pri Skladu še ni uveljavljal, zanje še ni prejel izplačanih evropskih sredstev in ima lahko po ukrepu pred-financiranja (po več razpisih skupaj) največ 250 tisoč evrov.

Rok prijave javnega razpisa je 11. april 2016 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. novembra 2016.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja