Go to Top

Podjetja so dolžna zagotoviti transparentno evidenco za vodenje zalog

Slovenski računovodski standard 4 je v celoti namenjen pravilom glede vodenja, vrednotenja in popisov zalog blaga, materiala, proizvodov, polproizvodov in drugih sredstev.

Z zalogami si največkrat srečujejo podjetja z dejavnostmi kot so proizvodnja, gostinstvo, trgovina, servisne storitve, ipd.. Zaloge zajemajo količine v skladišču, dodelavi, predelavi, kot tudi tiste, ki jih imajo podjetja v npr. maloprodajni trgovini. Podjetja so dolžna zagotoviti transparentno evidenco za vodenje zalog

Kot zaloga materiala se šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti do 1 leta ali več, če njegova, posamična, nabavna cena ne presega 500€.

Zaloge materiala in blaga se ovrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena (vključno s popusti), uvozne in druge nevračljive dajatve (npr. DDV, ki se ne odbija) ter neposredni stroški nabave (npr. prevoz). Za zmanjševanje količin, predvsem zaradi davčne zakonodaje, manjša podjetja praviloma uporabljajo metodo zaporednih cen (FIFO) medtem ko se drobni inventar običajno prenese v stroške takoj, znotraj istega (davčnega) leta.

Vrednost porabljenih zalog (material) se obravnava kot strošek, medtem ko se vrednost prodanih zalog (blago) obravnava kot poslovni odhodek – obe kategorije znižujete poslovni izid podjetja (zmanjšanje dobička).

Podjetja morajo zagotoviti transparentno evidenco za vodenje zalog, npr. materialno knjigovodstvo, trgovinske evidence ipd., zato se največkrat poslužujejo programske opreme, ki je na voljo in vključuje povezanost med nabavo in prodajo.

Naš računovodski servis DATA d.o.o. uspešno uporablja povezavo s podjetji z različnimi dejavnostmi preko »hostinga« ponudnika Datalab, s programskim orodjem Pantheon.

Avtorica:  Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja