Go to Top

Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe

Davčnemu zavezancu se  lahko odobri plačilo odmerjenega davka v več obrokih. V določenih primerih pa je upravičen do odloga ali celo do odpisa davčne obveznosti. V zvezi s tem ima 3 možnosti:

  1. Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebePlačilo na 3 obroke (se ne preverja socialnega položaja vložnika),
  2. Plačilo na 12 obrokov (treba je priložiti instrument zavarovanja),
  3. Odpis, odlog ali plačilo na 24 obrokov (preverja se socialni položaj posameznika).

POMEMBNO! Odlog, odpis ali obročno plačilo niso mogoči za izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za akontacije davkov ali davčni odtegljaj, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se nanašajo na delavce, za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis pa tudi nista mogoča za obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in za obveznosti, za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.

OBRESTI – Za čas odloga oziroma obročnega plačila zavezanec plača tudi obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.

Vir: DURS

Kategorije Davki Podjetništvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja