Go to Top

Objavljen je že sedmi seznam dolžnikov

Carinska uprava RS je objavila sedmi seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. 9. 2013 presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. CURS neplačnike razvršča v deset velikostnih razredov ter jih mesečno objavlja na spletni strani Carinske uprave RS. Namen objave je povečanje prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti.


CURS ob pripravi na objavo seznama neplačnikov posebno pozornost posveča prizadevanjem, da na seznamu ne bi vpisali neupravičene objave, zato daje velik pomen tekočemu zapiranju obveznosti zavezancev s plačili in pregleduje zapadle neplačane davčne obveznosti s stališča (absolutnega) zastaranja obveznosti.

Na seznamu (stanje na dan 25. 9. 2013) je 67 pravnih oseb in 35 fizičnih, skupaj sta 102 dolžnika. Novih je pet dolžnikov (štiri pravne in ena fizična oseba). Ena pravna oseba je v razredu od 50.000 do 100.000 evrov, dve pravni osebi v razredu od 10.000 do 30.000 evrov in ena pravna oseba v razredu od 5.000 do 10.000 evrov. Fizična oseba je v razredu od 100.000 do 300.000 evrov. Glede na pretekli mesec se je dolg povečal. V primerjavi s prejšnjim mesecem sta dva dolžnika manj, in sicer pravna oseba, ki je bila razredu od 50.000 do 100.000 evrov in je izbrisana iz poslovnega registra, ter fizična oseba, ki je bila v razredu od 30.000 do 50.000 evrov (odločba je odpravljena, postopek obračuna uvoznih dajatev pa vrnjen v ponovni postopek). Skupni dolg je 18.660.932,35 evra.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: CURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja