Go to Top

Nove smernice za delovanje DUTB

Vlada Republike Slovenije je določila Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. in jih posredovala v seznanitev Državnemu zboru.

Nove smernice za delovanje DUTBCilj ustanovitve DUTB je bil izvajanje ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Vlada RS je sprejela smernice, s katerimi se podrobneje urejajo poslanstvo in splošni cilji, upravljanje premoženja, preglednost delovanja, poročanje DUBT, javno naročanje in ugotavljanje odgovornosti za nastanek nedonosnih kreditov in naložb bank. Pomembne so za tehnično izdelavo postopkov upravljanja s prevzetim premoženjem DUTB. Podrobneje je določen tudi način upravljanja.

Smernice nalagajo upravljanje premoženja po načelu dobrega gospodarstvenika  in načelih mednarodnih standardov korporativnega upravljanja.

DUTB se mora v pogajanjih zavzemati za rešitve, ki maksimizirajo vrednost terjatev in deležev. Rešitve morajo omogočati vzdržno poslovanje gospodarske družbe.

DUTB bo moral o svojem delu redno poročati različnim pristojnim organom, zavezan bo k zakonu o javnem naročanju, pogodbe nad 10.000 evrov bodo morale vsebovati tudi protikorupcijske klavzule.

Vir: Vlada Republike Slovenije

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja