Go to Top

Ne odlašajte s prijavo škode!

Nesreča nikoli ne počiva, tudi na cesti ne. Različne vrste zavarovanja so namenjene lajšanju finančnih posledic v primeru nesrečnega dogodka, zato je za potrošnika-zavarovanca nadvse koristno, da ve kako pravilno ravnati, v katerih primerih je upravičen do odškodnine in kaj mora storiti, da jo bo tudi dobili.

Ne odlašajte s prijavo škode
Zavarovalnico čim prej obvestite o škodnem dogodku. Časa imate tri dni od takrat, ko ste izvedeli za dogodek. V posamezni zavarovalni pogodbi je lahko določen tudi drugačen rok za prijavo, vendar pa ta ne sme biti krajši od treh dni. Če zamudite rok za prijavo nesrečnega dogodka, to ne pomeni, da niste več upravičeni do odškodnine (če je takšno določilo zapisano v pogodbi je nično in se ga ne sme upoštevati), vendar boste morda morali zavarovalnici povrniti škodo, ki jo je utrpela zaradi tega (ker vam npr. ni mogla pravočasno posredovati ustreznih navodil in s tem omejiti ali preprečiti nastanka dodatne škode).

Kaj morate poslati zavarovalnici?
Vsaka zavarovalnica ima svoje obrazce za prijavo škode, vanje pa morate vnesti svoje osebne podatke, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in na kratko opisati dogodek. Potrebujete še kopijo zavarovalne police, uradne zapisnike in izjave, morebitno zdravniško dokumentacijo in vse druge dokumente, ki bodo pomagali pri oceni škode.

Izplačilo odškodnine
“Zavarovalnica mora izplačati zavarovalnino ali odškodnino najkasneje v 14 dneh od trenutka, ko ste jo obvestili, da je nastal zavarovalni primer. Če zavarovalnica meni, da je treba ugotoviti, ali ste sploh upravičeni do odškodnine, začne teči ta rok šele od dneva, ko sta bila ugotovljena obstoj in višina obveznosti zavarovalnice,” je izpostavila Mojca Štrucl, finančna svetovalka pri ZPS in dodala: “Če je za ugotovitev višine obveznosti potrebno več časa, ni pa sporno, da ste upravičeni do zavarovalnine, vam mora zavarovalnica na vašo zahtevo izplačati predujem oz. nesporni del vašega zahtevka.” Na ZPS poudarjajo, da če ne veste, ali ponujena višina odškodnine ustreza vsebini vašega zavarovanja, oziroma ali zadošča za odpravo škode, se pred podpisom sporazuma o poravnavi škode obvezno posvetujte s strokovnjakom.

Kako ravnati ob škodnem dogodku?

 • Če imate kasko avtomobilsko zavarovanje in ob težji prometni nesreči morate poklicati policijo in počakati, da pridejo na prizorišče, razen če ste poškodovani in potrebujete zdravniško pomoč. Policiji morate dopustiti preizkus alkoholiziranosti ali uporabe drog.
 • S soudeleženci prometne nesreče na kraju dogodka sestavite evropsko poročilo, ki bo v pomoč pri določanju odgovornosti za dogodek.
 • Z mobilnim telefonom ali fotoaparatom fotografirajte prizorišče nesreče z več zornih kotov.
 • Vozilo in morebitne druge poškodovane ali uničene stvari ohranite v nespremenjenem stanju, dokler si jih ne ogledajo predstavniki zavarovalnice.
 • Zavarovalnici posredujte vse podatke, ki so potrebni za ugotovitev vzroka, obsega in višine škode.
 • Če ste utrpeli telesne poškodbe, upoštevajte navodila zdravnika in po končanem zdravljenju predložite zavarovalnici vso zdravstveno dokumentacijo.
 • Če vas soudeleženec toži ali proti vam uveljavlja odškodninski zahtevek, prepustite postopke v obravnavo zavarovalnici. Zavarovalnico morate obvestiti tudi o morebitnem uvedenem kazenskem pregonu.

Nasvet ZPS:

 • Poskrbite, da boste natančno poznali vsebino svojega zavarovanja.
 • Skrbno shranite zavarovalno polico, dokumentacijo in korespondenco z zavarovalnico.
 • Ne podpišite pogodbe, dokler od zavarovalnice ne dobite natančnih pojasnil za primere, ki vas zanimajo.
 • Ne podpisujte pogodb, ki ji ne razumete.

Vir: Zveza potrošnikov Slovenije

Kategorije Podjetništvo Pravo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja