Go to Top

Drugačen pogled na množično financiranje

“Crowdfunding” oz. platforme za množično financiranje so trenutno pravi hit za financiranje start-up podjetij. Tudi slovenska podjetja so precej uspešna pri zbiranju denarja s pomočjo “crowdfundinga”. Za množično financiranje bi lahko poenostavljeno rekli, da gre za zbiranje donacij. Prejemnik donacij – podjetje pa mora v večini “crowdfunding” platform donatorjem podariti  neko vrsto nagrade oz donacije, njena vrednost pa je odvisna od velikosti zbranega vložka.  Pri tem se postavlja vprašanje kako naj podjetje tretira v svojih poslovnih knjigah omenjene transakcije?

crowdfunding

Crowdfunding – množično financiranje

Davčna uprava RS uradnega stališča glede omenjene načina zbiranja donacij še ni zavzela, zato se nanj ne moremo opreti, zato v nadaljevanju podajamo svoje razmišljanje.

Prejeta donacija je prihodek. Sredstva donacij se pri prejemniku (d.o.o., s.p., društvo, zavod,…), obravnavajo kot brezplačno pridobljena sredstva in se vštevajo med prihodke, kar pomeni, da povečujejo davčno osnovo prejemnika donacije.

Ali je potrebno izstaviti račun v primeru donacije? Donacija predstavlja denarni tok iz katerega ne sledi nekakšna proti usluga v blagu oziroma storitvah (donator ne dobi nič v zameno za denar). Po izdaji donatorske pogodbe se donatorju izstavi potrdilo o donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije. Prejemnik donacije torej donatorju ne izstavi računa, temveč (na njegovo zahtevo) le potrdilo o donaciji.

 V primerih, kjer pa »donatorji« na “crowdfundingu” za svoj prispevek prejmejo neko protiuslugo v obliki blaga ali storitev, pa je potrebno za omenjene transakcije izdati primeren dokument (npr. dobavnico).

Z vidika davka na dodano vrednost gre torej za opravljanje ekonomske dejavnosti, ki pa je podvržena obračunu davka na dodano vrednost. V primeru, da je prejemnik donacij že davčni zavezanec, identificiran za DDV, bo od vrednosti dane storitve oz. blaga obračunal DDV po predpisani stopnji. Če prejemnik donacije (še) ni identificiran za DDV, se mu opravljena storitev oz. dobava blaga všteva v »kvoto«  obdavčljivega prometa, ki ob preseganju višine 50.000€ v zadnjih 12 mesecih, povzroči obvezno identifikacijo za namene DDV.

Pripravili Dana Zavadlav in Alenka Bizilj, DATA

Komentar (1)

 • Martina Hartman Perša 17. oktobra 2013 - 11:19 Odgovori

  Spoštovane gospe Dana Zavadlav in Alenka Bizilj,
  obračam se na vaju glede zbiranja sredstev na podlagi donacij fizičnih in pravnih oseb. Torej, da vama opišem moj primer:
  Lansko leto februarja meseca sem ustanovila podjetje Bio-solarni vrtec, podjetje za predšolsko vzgojo ter podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o..
  Nameravam namreč začeti najprej z dnevnim varstvom predšolskih otrok. Najeti nameravam stanovanjsko hišo in jo preurediti za dnevno varstvo otrok. Za najemnino in opremo rabim ca 7500 EUR začetnih sredstev.
  Ta sredstva nameravam zbrati z donacijami fizičnih in pravnih oseb. Namreč oče je ob odhodu v pokoj letos januarja z mano podpisal pogodbo o neplačnem prenosu 5000 izvodov knjig z naslovom Cilji-kažipoti do uspeha v lastništvo mojega podjetja. Do sem vse lepo in prav.
  Za zbiranje zgoraj navedenih 7.500 EUR sem nameravala uporabiti donacije fizičnih in pravnih oseb tako, da fizične in pravne osebe mojemu podjetju donirajo 3,00 EUR, jaz pa njim za to podarila kot protiuslugo podarim zgoraj navedeno knjigo.
  Zopet vse lepo in prav. Tako sem naredila, vzela s sabo knjige in se podala na pot. Šlo mi je zelo dobro. Dnevno sem zbrala kar precej donacij.
  Danes pa se je ustavilo. V Murski Soboti me je ustavil davčni inšpektor in me obvestil, da me je nekdo ovadil, češ da ljudem izvabljam denar iz žepa.
  Vprašal me je ali imam kakšen dokument, da lahko zbiram donacije. Povedala sem mu, kaj, kako in zakaj zbiram sredstva. Pokazala sem mu tudi knjigo in vabilo za donacije. Pri sebi imam tudi račun, vendar sem v vašem članku zgoraj prebrala, da ni primeren za tovrstno zbiranje donacij. Inšpektor mi je predlagal, da naj danes več ne zbiram donacij, on pa da bo preveril, kako je z zakonodajo na tem področju in me poklical.
  Torej vaju lepo prosim, da mi odgovorita, na kakšen način lahko zbiram donacije, da ne bi kršila zakonodajo na tem področju? Kakšen dokument moram imeti pri sebi, da lahko zbiram donacije za opremo mojega dnevnega varstva otrok? Moje podjetje tudi ni davčni zavezanec. Redno prejemam tudi vaše novice.
  Hvala za odgovor in lep pozdrav
  Martina Hartman Perša

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja