Go to Top

Koliko davka boste plačali normiranci?

Koliko davka boste plačali normiranci?

Koliko davka boste plačali normiranci? Za lažji izračun davka iz dejavnosti in akontacij dohodnine davka iz dejavnosti smo pripravili informativni izračun za normirance!

izobraževanje

Davčni obračun za normirance

Mnogi vodite svoje knjigovodstvo sami, a ste v dvomih, kako pripraviti davčni obračun. Preverite na delavnici!

Več informacij

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je precej poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove. Normirancem ni potrebno voditi evidenc stroških, ki nastajajo pri poslovanju. Voditi pa morajo evidenco prihodkov, register osnovnih sredstev ter evidentirajo zalogo, v kolikor imajo pri svojem poslovanju opravka z nakupom ter prodajo trgovskega blaga in materiala in evidenco prejetih in izdanih računov, če so registrirani za DDV poročanje.

Prijava na delavnico

Kdaj priglasiti “normiranstvo”?

Priglasitev načina ugotavljanja davčne osnove zavezanec priglasi ob pričetku opravljanja dejavnosti oziroma ob sami registraciji podjetja. Če se za to odločite kasneje, tudi ne bo problem. Postopek spremembe vodenja poslovnih knjig (ob tem poudarjamo, da ne gre za preoblikovanje organizacije oziroma podjetja) je zelo enostaven. Uredi ga vaš računovodja ali pa sami, če svoje poslovne knjige vodite sami. Več v Kako iz normiranega v redni espe?

Informativni izračun za normirance

Kaj se vam z vašega vidika poslovanja najbolj izplača, preverite v S. p. in d. o. o. lahko poslujejo na podlagi enostavnega, dvostavnega ali “normiranega” knjigovodstva

Imate vprašanje v zvezi s poslovanjem na podlagi normiranih odhodkov? Pokličite naše računovodske strokovnjake! Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Prijava na delavnico

Dohodnina od dohodka normirancev

Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20 odstotni davčni stopnji in se šteje kot dokončen davek. Efektivna obdavčitev je štiri odstotna. Zavezanci pri izračunu dohodnine ne morejo uveljavljati davčnih olajšav – več si preberite v Dohodnina – olajšava za otroke za leto 2016.

Kako uporabljati kalkulator za normirance?

Osnov se deli z meseci poslovanja, nato pa se dobiček deli z 12 meseci in izračuna akontacija dohodnine, ki je lahko mesečna (preračunan dobiček nad 400 eur) ali trimesečna (preračunan dobiček pod 400 eur).

Za lažji izračun davka iz dejavnosti in akontacij dohodnine davka iz dejavnosti smo pripravili informativni izračun za normirance!

Informativni izračun za normirance

Dohodnino od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu, ki ga morajo davčnemu organu predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če ne veste, kako se tega lotiti, smo za vas pripravili delavnico, ki zajema sestavo, obračun in izdelavo davčnega obračuna za Finančno upravo RS!

Pisali pa smo tudi že o:

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja