Go to Top

Kdo lahko odpre d. o. o. in kdo ne ter opomin na vračilo posojila

Kdo lahko odpre d. o. o. in kakšen je postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.)? Na VEM točki DATA je postopek ustanovitve podjetja hiter in enostaven, kljub temu pa mora takšna velika odločitev bodočega podjetnika temeljiti na znanju in poznavanju zakonodaje. Kakšne so omejitve pri ustanovitvi d. o. o. ter kateri rok v zvezi z ohranjanjem najnižjega zneska osnovnega kapitala se izteče jutri, 23. avgusta 2016?

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Pred registracijo podjetja je prav, da izveste, kako boste obdavčeni, katere stroške lahko pričakujete ob ustanovitvi podjetja in kakšni so postopki po registraciji podjetja.

Več informacij

Kdo lahko odpre d. o. o. na VEM točki DATA:

  1. Bodoči družbeniki in bodoči zastopniki podjetja morajo biti pri postopku registracije osebno prisotni.
  2. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument.
  3. Ustanovitveni kapital d. o. o. mora biti vplačan v denarju in v najmanjšem znesku 7.500 evrov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

odpre d. o. o.Kdaj pa morate ustanovitev d. o. o. opraviti pri notarju?

  1. Ko družbenik za ustanovitveni kapital nameni osnovna opredmetena sredstva in ne 7.500 evrov – o tem, če je osnovni vložek zagotovljen kot stvarni vložek oziroma kot stvarni prevzem, smo pisali v članku Ustanovitev d. o. o.: ne rabite denarja, lahko vložite osnovna opredmetena sredstva. Med stvarni vložek sodijo tako premičnine kot nepremičnine, pa tudi pravice, podjetja oziroma del podjetja.
  2. Kadar zakonca ustanavljata podjetje in želita v njem oba biti družbenika. Več o tem, kdaj ob registraciji podjetja na VEM točko DATA in kdaj k notarju smo pisali v prispevku Zakaj registrirati podjetje na VEM točki DATA.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Sprememba zakonodaje je prinesla strožje omejitve glede tega, kdo lahko ustanovi d. o. o.

Spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1I) na novo omejuje, kdo lahko ustanovi gospodarsko družbo (s. p. ali d. o. o.). Tako podjetja ne morajo ustanoviti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, ki so bile v obdobju zadnjega leta javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov, osebe, ki so bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe ali v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo ter osebe, ki so bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije. Podrobnosti o tem si lahko preberete v Ustanovitev d. o. o. in ustanovitev s. p.: novo leto, nova pravila.

Kdo lahko odpre d. o. o. in kakšen je postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo?

Klikni in deli

Minimalni osnovni kapital ne bo mogel biti terjatev do družbenikov – rok je jutri, 23. avgusta!

D. o. o. mora razpolagati vsaj z minimalnim osnovnim kapitalom 7.500 evrov, ki si ga družbenik ne sme prenakazati s posojilno pogodbo v zasebne namene, so nam povedali na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Lani avgusta je začela veljati zakonodaja, da se v premoženje družbe, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala, ne štejejo več posojila družbe družbeniku, poslovodji ali njegovemu družinskemu članu. Spomnimo, do jutri, 23. avgusta 2016, morajo družbeniki premoženje, ki je potrebno za ohranjanje minimalnega zakonskega osnovnega kapitala, vrniti družbi. Več si lahko preberete v Konec veriženja podjetij: vračilo posojila podjetjem do 23. avgusta.

Prijava na brezplačno izobraževanje

 

Kategorije Finance Gospodarstvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja