Go to Top

Kdaj morate plačati upravno takso ter kako?

Upravna taksa je “prispevek”, ki je namenjeno za delo organa, ki vodi upravni postopek in odloča v njem.

Upravno takso morate plačati v naslednjih primerih:

  • če vložite pri organu vlogo, s katero sprožite upravni postopek,
  • če zahtevate od organa, da izda odločbo, dovoljenje, potrdilo, dovoljenje ali kakšen drug dokument ali
  • če zahtevate od organa, da opravi kakšno upravno dejanje.

Upravna taksa se plača samo za tiste vloge, odločbe, potrdila, dovoljenja in druge dokumente ter tista dejanja v upravnih zadevah, ki jih določa taksna tarifa Zakona o upravnih taksah (ZUT).

Za dokumente in dejanja, ki tečejo po uradni dolžnosti, se takse ne plačujejo.

Kako lahko plačate upravno takso prek spleta?

Upravno takso, pa tudi plačljive tiskovine in druge dajatve, ki jih organ zaračuna v postopku, lahko plačate prek spleta ob oddaji spletne vloge.

Plačilo je možno z uporabo več tipov plačilnih sredstev:

  • kreditnih oz. plačilnih kartice,
  • spletnih bank ali
  • mobilne telefonije.

Kako dobite povrnjeno takso, če ste jo plačal preveč ali če ste jo plačali, pa vam je ne bi bilo treba plačati?

Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil.

Kdor je plačal takso za vlogo in takso za dejanje ali dokument, ki ga organ iz kakršnihkolih vzrokov ni opravil ali izdal, ne more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali dokument izda.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ker je bil postopek ustavljen na zahtevo ali z opustitvijo ali opravo kakšnega dejanja taksnega zavezanca, potem ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more zahtevati vračila takse za ta dokument ali dejanje.

Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.

Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.

O povrnitvi takse odloča organ, ki na prvi oziroma drugi stopnji vodi upravni postopek oziroma ki na prvi oziroma drugi stopnji opravi dejanja oziroma izda dokumente, predvidene v taksni tarifi.

Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.

Vir: Elektronske storitve javne uprave 

Kategorije Davki Podjetništvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja