Go to Top

Katere vrste overitev poznamo?

Ugotavljanje istovetnosti

Za ugotovitev istovetnosti mora oseba, ki obišče notarja z namenom overovitve neke listine, predložiti veljavni osebni dokument (torej osebno izkaznico potni list ali vozniško dovoljenje). V kolikor oseba osebnega dokumenta nima, lahko njeno identiteto potrdita dve poslovno sposobni priči.

Če k notarju pride pooblaščenec, mora s seboj imeti notarsko overjeno pooblastilo. Za overitev konkretne listine pri pravnih osebah pa notar z vpogledom v sodni register ugotovi obstoj pravne osebe ter upravičenje stranke za zastopanje.

Overitev podpisa

Overitev podpisa stranke na neki listini pomeni potrditev notarja, da je stranka v njegovi prisotnosti podpisala neko listino in potrdila, da je podpis njen. To pomeni, da notar zagotavlja verodostojnost podpisa. Pri tem je treba poudariti, da za vsebino listine, ki jo je stranka sestavila sama ali pa jo je sestavil njen odvetnik, notar ni odgovoren. V takih primerih se naslednji z vsebino listine seznani le toliko, kolikor je potrebno, da izpolni vse zahtevane pogoje za overovitev.

Overitev podpisa na enostranski listini

Če želi stranka overiti podpis na enostranski izjavi (ki jo je sama podpisala), mora notarju predložiti izvirnik te listine ter osebni dokument.
Take listine so navadno pooblastila, izbrisna dovoljenja za izbris pravic iz zemljiške knjige garancije stranke da bo preživljala tujca – t.i. garantna pisma ipd.

Overitev podpisa na dvo- ali večstranskih pravnih poslih

To točko bomo ponazorili na primeru nepremičnin. Pri večstranskih pravnih poslih mora biti listina najprej podpisana s strani vseh pogodbenih strank.
V primeru overovitve nepremičninskih poslov morajo stranke s podpisano pogodbo najprej na davčno upravo in pridobiti davčno potrdilo, da je bil odmerjen davek plačan ali da pogodba ni predmet odmere davka ipd.

Pri prodajnih pogodbah, katerih predmet je nepremičnina, je notarju potrebno predložiti tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča. V kolikor gre za prodajno pogodbo, je potrebno predložiti tudi potrdilo, da občina na parceli nima predkupne pravice oziroma je ne uveljavlja. Če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, je potrebno predložiti odločbo ali potrdilo upravne enote.

Če je prodajalec ali darovalec mladoletna oseba, pogodbo v mladoletnikovem imenu sklepajo starši. Potrebno  je pridobiti tudi soglasje pristojnega centra za socialno delo.

Overitev prepisa

V tem primeru gre za potrditev notarja, da se prepis (ki je običajno fotokopija) listine ujema z izvirnikom. Notarju je potrebno predložiti original.

Overitev prevoda

V primeru overitve prevoda notar overi skladnost prevoda z izvirnikom, vendar pa sme to storiti le pod pogojem, da ima status sodnega tolmača.

Pripravil: Gašper Meden


Kategorije Podjetništvo Pravo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja