Go to Top

Stroški, ki jih lahko uveljavlja podjetje

Verjetno ste se kot podjetnik že vprašali katere stroške lahko uveljavljate in kako dokažete upravičenost teh stroškov. Podjetnik ima pri svojem poslovanju kar nekaj možnosti za uveljavljanje stroškov.  Z uveljavitvijo stroškov, boste znižali davčno osnovo (dobiček) svojega podjetja in posledično plačali nižji davek na dobiček.

Vsi stroški, ki jih kot podjetnik želite uveljaviti morajo biti najprej usklajeni z prihodki podjetja, kar pomeni, da je davčno priznan strošek za poslovanje tisti strošek, ki nam prinaša prihodek.

Najpogostejši stroški, ki jih lahko uveljavljate:

1. Stroški poslovanja

Gre za stroške, ki so vezane na opravljanje storitev, proizvajanje izdelkov, najemnine poslovnih prostorov, storitve plačilnega prometa, Katere stroške lahko uveljavlja podjetjezavarovanja. Med stroške poslovanja štejemo tudi stroške oglaševanja,  stroške povračila zaposlenim (npr. poslovodska pogodba) ter službene poti. Pri uveljavljanju stroškov za najem prostora uveljavite le tiste stroške, ki so dokazljivi in jih potrebujete za vaše poslovanje.

2. Strošek reprezentance

Gre za strošek, ki ga uveljavite, ko peljete vaše poslovne partnerje, kupce, stranke,.. na kosilo, pijačo ipd z namenom pridobitve novih poslov. Ta strošek ne morete uveljavljati v celoti, saj je le priznan 50%.

3. Materialni stroški

Pod materialne stroške štejemo stroške surovin, materiala, elektrike, pisarniškega materiala, ipd. Za to skupino stroškov velja, da jih lahko uveljavimo, ko nekaj iz njih naredimo (npr. izdelek).

4. Amortizacija

Amortizacija je strošek porabe osnovnega sredstva. Osnovna sredstva so računalniška oprema, pohištvo, vozilo, ipd. Ta sredstva bodo šele postala strošek skozi amortizacijo in ne vplivajo na tekoči davčni rezultat, temveč za rezultate v letih, ko je sredstvo amortizirano.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja