Go to Top

Kako lahko subvencija za samozaposlitev vpliva na akontacijo dohodnine

Prijavili ste za subvencijo za samozaposlitev, opravili vse obveznosti na zavodu, vaš poslovni načrt je bil odobren in postali ste srečni prejemnik subvencije. Pa veste kako izplačana subvencija za samozaposlitev vpliva na plačilo dohodnine?

Normiranci

V kolikor podjetnik ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov se mu celotna subvencija šteje med prihodke v letu, ko subvencijo prejme.

Primer:

Subvencija 5.000EUR
Davčna osnova 1.500 EUR
Plačilo dohodnine (od bruto zneska subvencije)dokončna-cedularna obdavčitev 300 EUR

Plačilo dohodnine se izvrši ob oddaji davčnega obračuna za preteklo leto (najkasneje do 31.3.)

Enostavno knjigovodstvo

Podjetnik, ki davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov mora sam izračunati akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sicer v davčnem obračunu ki ga je dolžan predložiti davčnemu organu najpozneje do 31.marca tekočega leta za preteklo leto.
Ne glede na vrsto vodenja poslovnih knjig se akontacija dohodnine obračunana med letom upošteva pri odmeri dohodnine. Obračunana akontacija se namreč odšteje od zneska dohodnine. V kolikor dohodnina presega višino akontacije bo zavezanec moral dohodnino doplačati v nasprotnem primeru bo DURS preplačano akontacijo vrnil.

Pripravila Jure Filip, Alenka Bizilj, DATA

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja