Go to Top

Kako pripraviti finančni načrt pri prijavi na javne razpise?

Finančni načrt je del poslovnega načrta, v katerem so ključna vprašanja koliko denarja bomo porabili in kakšne dobičke bomo ustvarili.  Priprava finančnega načrta pri prijavi na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev mora biti v skladu s pravili razpisa, smiselno pa je upoštevati tudi dobre prakse in izkušnje drugih. V nadaljevanju ponujamo nekaj preizkušenih receptov.Kako pripraviti finančni načrt pri prijavi na javne razpise? 

Razpisovalec (EU ali država) bo odobril vaš projekt na podlagi prikazanih podatkov v prijavi in v pogodbo bodo vključene zneski, ki ste jih vi predlagali. Ko je pogodba o sofinanciranju podpisana, pa je zelo težko spreminjati že odobren finančni načrt. Zato naj bo ta načrt že od samega začetka natančen in realen.

Finančni načrt predstavlja vrednost vseh vaših projektnih aktivnosti, zato začnite pri pripravi projekta z natančno določitvijo vseh nalog, in šele potem pripravite finančni načrt.

Podrobno opredelite vse potrebne stroške (človeški viri, oprema, storitve, amortizacija,..), ki so v neposredni povezavi s projektom četudi sama prijavnica tega ne zahteva).

Stroški vodenja projekta so običajno upravičeni (stroški dela pri vodenju in evalvaciji, organizacija partnerskih sestankov, računovodstvo,..). Podrobno opredelite višino teh stroškov, saj so posebno pri mednarodnih projektih, lahko kar visoki. Pri večletnih projektih lahko pričakujemo povečanje določenih stroškov in to predvidimo v proračunu (inflacija, povečanje plač, povečanje prevoznih stroškov,..)

Pri mednarodnih projektih je potrebno upoštevati razlike med partnerji, kar zahteva dodatno usklajevanje, je časovno lahko zahtevno in lahko hitro privede do zamude pri pripravi prijave.

To zahtevajte tudi od svojih partnerjev, saj nepoznavanje pravil velikokrat privede do zapletov pri prijavi in kasneje pri izvajanju projekta
Bodite pozorni na osnovne pogoje financiranja in že v začetku ocenite vašo finančno sposobnost za izvedbo projekta pod razpisnimi pogoji. Če se v prijavi ne boste držali razpisnih pogojev (upravičeni stroški, višina sofinanciranja, maksimalna vrednost projekta) je lahko vaš projekt izločen že ob začetku ocenjevanja..

Sredstva iz evropskih skladov so namenjena sofinanciranju projektov, kar pomeni, da mora prijavitelj zagotoviti preostanek sredstev do končne vrednosti projekta. V nekaterih primerih lahko preostanek sredstev zagotovijo donatorji ali druge institucije, vendar mora biti v prijavi točno navedeno kdo in koliko sredstev zagotavlja preostanek sredstev.

Lepo vabljeni na naša seminarja Kako izdelati finančni načrt? in Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Pripravili: Anja Grahek in Andreja Grabner, DATA d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja