Go to Top

Kaj velja za poslovanje z gotovino

V članku si lahko preberete, kaj zakonodaja določa glede poslovanja z gotovino. Koliko gotovine imate lahko v blagajni, če ste d.o.o. ali s.p.? Kaj je potrebno storiti s plačilom v gotovini in kako se plačuje za blago in storitve?

Količina gotovine v blagajni

1. Družba z omejeno odgovornostjo

poslovanje z gotovinoPodjetje mora izdelati interni akt, v katerem določi maksimum gotovine, ki sme biti blagajni in pogoje, kaj se sme in kaj ne plačevati iz te blagajne (upoštevajoč omejitve, zapisane v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku).

Podjetje ima lahko poleg gotovine v blagajni tudi gotovino, ki jo je dvignilo iz poslovnega računa podjetja, za namene plačil blaga in storitev, taks, odkupa efektivnega tujega denarja in izplačila fizičnim osebam.

Do konca leta 2009 je veljalo (skladno s Pravilnikom o plačevanju z gotovino in blagajniškim maksimumom), da so bila podjetja dolžna prejete gotovinske iztržke oz. višek od blagajniškega maksimuma, položiti isti dan ali naslednji dan oz. najkasneje v treh delovnih dneh, vendar je to sedaj domena posameznega podjetja, kako bo te omejitve opredelil v svojih internih aktih.

2. Samostojni podjetnik

Pri samostojnem podjetniku velja prost pretok denarja in zanj ni omejitev gotovine v blagajni.

Prejeto plačilo v gotovini

1. Družba z omejeno odgovornostjo

Prejeto gotovino mora podjetje vplačati na poslovni TRR skladno s sprejetim internim aktom o blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino.

2. Samostojni podjetnik

Ni omejitev (razen v primeru sprejetega Sklepa o poslovanju z gotovino in blagajniškim maksimumom).

Plačilo za blago ali storitve

Podjetje plačuje blago in storitve načeloma z nakazili na TRR in ne z gotovino. Podjetje lahko blago ali storitev plača tudi v gotovini, vendar največ do višine 420 EUR. Z gotovino se lahko plačujejo tudi nekatera druga izplačila (23. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku).

Ker pa se tehnologija razvija, velik del poslovanja pa se tudi seli na splet.Če pa si želite izvedeti več o različnih metodah plačevanja na spletu, vas vljudno vabimo na predavanje, posvečeno izključno metodam plačevanja na spletu, skupaj z davčno obravnavo.

 Prijava na Dneve podjetništva

Pripravil: Gašper Meden


Komentarjev (3)

 • Mojca 18. Junija 2013 - 11:04 Odgovori

  Kaka zakonodaja pa velja za društva? Ali društva lahko za blago plačujejo z gotovino? Kako poteka poslovanje društev s fizičnimi osebami?

  • urskap 20. Junija 2013 - 9:39 Odgovori

   Spoštovani,
   Ravno tako kot za s.p. in d.o.o. velja ista zakonodaja. Tudi za društva velja omejitev plačevanja z gotovino v višini 420€. Vsa nakazila fizičnim osebam (npr. sejnine, potni stroški, ipd.) morajo biti nakazani na transakcijski račun fizične osebe.

   S spoštovanjem,
   Alenka Bizilj, DATA d.o.o.

 • Mojca 20. Junija 2013 - 11:24 Odgovori

  Najlepša hvala za vaš odgovor.

  Ali prav razumem 23. a člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, da sme društvo fizični osebi brez registrirane dejavnosti za izdelek domače ali umetnostne obrti plačati v gotovini največ 125 evrov?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja