Go to Top

Kako pravilno izpolniti univerzalni plačilni nalog?

Podjetnik ali ne, vsakdo se slej ko prej sreča z izpolnjevanjem univerzalnega plačilnega naloga (UPN). Zbrali smo nekaj napotkov, ki jih je dobro imeti vedno pri roki.

Kako pravilno izpolniti univerzalni plačilni nalog?Za izpolnjevanje UPN je najbolje izbrati pisalo s temno barvo (črno ali modro). Pri izpolnjevanju uporabljajte VELIKE TISKANE ČRKE v posamezno okence pa vpišite le eno črko oziroma številko brez presledkov.

Obrazec UPN sestavljata Nalog za plačilo (desni del) ki je razdeljen na tri vodoravne predele in Talon (levi del) ki velja kot potrdilo o plačilu.

Katere podatke vpisati na kateri del obrazca?

Predel PLAČNIK

 • IBAN: v polje se vpiše številka plačilnega računa v strukturi IBAN (v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX XXXX).
 • NUJNO: okence se označi z X če želite da bo nalog izvršen kot nujno plačilo.
 • POLOG ali DVIG: okence se označi z X če želite položiti ali dvigniti gotovino.
 • Referenca: v polje se vpiše referenco plačnika. Možne so reference z oznako SI ali RF. V primeru oznake SI: 2 numerična znaka za model in za sklic največ 20 numeričnih znakov z največ dve a vezajema; v primeru oznake RF: 2 numerična znaka za kontrolno številko in za sklic do največ 21 znakov.
 • Ime in naslov: v polje se vpiše ime priimek in naslov oziroma naziv in sedež plačnika.
 • Koda namena: v polje se vpiše kodo namena plačila (s seznama kod namenov plačila).
 • Namen/rok plačila: v polje se vpiše podatek o namenu in roku plačila.
 • Podpis plačnika: polje je namenjeno podpisu.

Predel PREJEMNIK

 • Znesek: v polje se vpiše znesek plačila. Znesek vedno zapišite z desno poravnavo decimalno vejico in centi.
 • Datum plačila: v polje se vpiše datum izvršitve plačila v obliki DD.MM.LLLL.
 • BIC banke prejemnika: v polje se vpiše bančno identifikacijsko kodo izbrane banke vključene v omrežje SWIFT.
 • IBAN: če je transakcijski račun prejemnika plačila v Republiki Sloveniji se v polje vpiše številko transakcijskega računa v strukturi IBAN v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX XXX oziroma v obliki AAXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX če je transakcijski račun prejemnika plačila v enotnem območju plačil v evrih.
 • Referenca: v polje se vpiše referenco prejemnika plačila. Možne reference so z oznako SI ali RF. V primeru oznake SI: 2 numerična znaka za model in za sklic največ 20 numeričnih znakov z največ dvema vezajema; v primeru oznake RF: 2 numerična znaka za kontrolno številko in za sklic do največ 21 znakov.
 • Ime in naslov: v polje se vpiše ime priimek in naslov oziroma naziv in sedež prejemnika plačila.
 • Izjava: okence označi z znakom »X« izdajatelj obrazca UPNz vrstico OCR če je podpisana izjava med prejemnikom plačila in banko ki vodi njegov transakcijski račun.
 • Prostor za vpise bank: to polje izpolni banka za vpis podatkov o opravljeni storitvi.

Izpolnitev podatkov na talonu

Banka oziroma plačnik podatke iz plačilnega naloga za plačilo prepiše v ustrezna polja na talonu (levi del obrazca UPN).

Ročno ali strojno izpolnjevanje

Obrazec UPN je namenjen za ročno in strojno izpolnjevanje podatkov. V besedilu se praviloma uporabljajo znaki slovenske abecede numerični znaki in tile posebni znaki: X Y W Q pika vejica presledek podpičje in dvopičje.

Ročno izpolnjevanje – z velikimi tiskanimi črkami; v vsako okence ena črka oziroma številka; uporaba pisal s temno barvo
(črna modra). Vsebino polj se vpisuje tako da so poravnana levo – na začetek polja le znesek se vedno zapiše poravnano desno z decimalno vejico in centi.

Strojno izpolnjevanje – s predpisano pisavo Courier New (neproporcialna pisava) skladno s tehničnim standardom. Pri strojnem izpolnjevanju znakov ni treba izpisovati točno v okenca nujno je le da so v pravem polju. Znesek in datum se pri strojnem izpolnjevanju obrazca izpisujeta formatirano.

Za več informacij o izpolnjevanju plačilnih nalogov in na splošno vodenju svojega knjigovodstva se lahko hitro in enostavno naučite na 5-urni delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?’

 

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja