Go to Top

Na kaj morate biti pozorni za nemoteno izmenjavo e-računov?

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, so proračunski uporabniki s 1. 1. 2015 za dobavljeno blago in izvedene storitve od pravnih in fizičnih oseb pričeli prejemati izključno elektronske račune prek sistema E-račun.

Glede na obvezno posredovanje e-računov proračunskim uporabnikom se je obseg izmenjanih e-računov prek sistema E-račun bistveno povečal. Ob pričetku izmenjave e-računov so nastopila tudi določena nerazumevanja oz . različna tolmačenja v sistemu potrjenih in podprtih standardnih podatkovnih struktur za e-račun.

Izmenjava e-računov v medbančnem sistemu E-računZdruženje bank Slovenije je v sporočilo za javnost zapisalo, da za nemoteno izmenjavo e-računov in ostalih e-dokumentov, ki jih je prek sistema dovoljeno izmenjevati, uporabnike prosijo, da upoštevajo objavljene standarde in usmeritve:

Ovojnica za e-račun

Na spletni strani Združenja bank Slovenije je objavljen Priročnik za uporabnike sistema E-računa, v katerem so definirana standardna sporočila za izmenjavo e-računov. V priročniku je objavljena ovojnica za e-račun, ki je edina standardna objavljena ovojnica za e-račun. Vse udeleženke sistema E-račun so skladno s pravili dolžne sprejemati standardno ovojnico za e-račun in je ne smejo zavrniti.

Dobropis

S strani določenih proračunskih uporabnikov in izdajateljev e-računov so se pojavile zahteve po izmenjavi e-dobropisa. Dobropis je poseben dokument, ki v sistemu E-račun ni potrjen in se ga ne procesira. Pričetek procesiranja e-dobropisa v sistemu E-račun bo pravočasno objavljen v dopolnjenem Priročniku za uporabnike sistema E-račun. Do takrat morajo izdajatelji e-računov dobropise prejemnikom posredovati na obstoječe načine.

eSlog verzija 1.6.

Udeleženke sistema E-račun bodo implementirale verzijo standarda eSlog 1.6. v lastne informacijske rešitve do 30. 4. 2015. Do tega datuma udeležene sistema E-račun niso dolžne procesirati e-računov po standardu eSlog 1.6. Po 30. 4. 2015 so udeleženke sistema E-račun obvezane sprejemati in izmenjevati e-račune v standardu eSlog 1.5. in 1.6.

Vsebinsko zavračanje e-računov

V medbančnem sistemu E-račun vsebinska zavrnitev e-računa ni podprta, zato morajo vsi poslovni subjekti prejete e-račune, ki jih želijo zavrniti zaradi neskladne vsebine, zavračati na obstoječi način. V sistemu E-račun je za leto 2015 predvidena implementacija zavrnitve e-računa. Pričetek procesiranja zavrnitve e-račun sistemu E-račun bo pravočasno objavljena v dopolnjenem Priročniku za uporabnike sistema E-račun. Do takrat morajo izdajatelji e-računov posredovati zavrnitve e-računov na obstoječi način.

Podpisovanje e-računov s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)

Kljub temu, da je s Priročnikom za uporabnike sistema E-račun (točka 4.1.1. Elektronski podpis) in z dokumentacijo eSlog določeno, da morajo biti e-računi podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se ugotavljajo težave pri določenih izdajateljih e-računov. V izogib težavam in možnosti za ureditev uporabe KDP, bo Uprava RS za javne plačila (UJP) začasno umaknila kontrolo na podpis e-računa in sicer od 20.2.2015 do 30.4.2015. Po navedenem datumu bodo nepodpisani e-računi zavrnjeni s strani UJP.

Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete naše svetovalce na področju računovodstva na 01 600 1530 ali nam pišete na data@data.si. O izdajanju računov lahko izveste več na izobraževanju Abeceda poslovanja.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na seminar


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja