Go to Top

Globe za delo na črno višje za kar 25%

V kazenskih določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so nove globe za kar 25% višje od starih. Zakon bo začel veljati 20. maja in se v večjem delu začel uporabljati 18. avgusta letos.

Prepovedano je delo na črno, zaposlovanje na črno in oglaševanje dela na črno, oglaševanje nedovoljene dejavnosti ter oglaševanje zaposlovanja na črno.globe za delo na črno

Pravna ali samozaposlena oseba se lahko kaznuje z globo v razponu 2.000 do 26.000 evrov, kadar opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovnem aktu. Delodajalca, ki omogoča delo na črno, se lahko kaznuje z globo v razponu od 2.600 do 15.600 evrov. Za delodajalca, ki zaposluje delo na črno pa je določena globa v razponu od 5.000 do 26.000 evrov. Tega lahko dodeli tudi 5 letna prepoved postopkov javnega naročanja in upravičenosti do javnih sredstev in sredstev EU. Globa za nedovoljeno oglaševanje znaša 15.600 evrov. Zakon določa tudi, da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo od predpisane globe.

Nove izjeme, ki ne štejejo kot delo na črno so brezplačna pomoč na kmetiji, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah. Pri delu v lastni režiji vam lahko pomagajo sorodniki do vštetega tretjega kolena. Sosedska pomoč se ne šteje za delo na črno, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je opravljeno brez plačila.

Če želite poznati vse obveznosti pri poslovanju in se izogniti takšnim in drugačnim globam, se udeležite izobraževanju Abeceda poslovanja.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja