Go to Top

Faze izdelave uspešne spletne strani

Vsak projekt izdelave spletne strani je sestavljen iz več faz. V primeru manj obsežnih projektov z obsegom nekaj strani, s predpripravljeno oblikovno predlogo in prosto dostopnim sistemom za urejanje vsebin, pa kakšno tudi preskočimo.

  1. Analiza

V tej fazi analiziramo potrebe naročnika ter določimo namen strani in cilje, ki jih želi z njo doseči. Glede na zahtevnost in obsežnost projekta so lahko analize tudi bolj poglobljene – pripravimo lahko ciljne skupine oz. uporabnike (t.i. persone) in se na ta način postavimo v položaj končnega uporabnika ter prilagodimo vsebino in uporabniški vmesnik (npr. ugotovimo, da so naši obiskovalci starejši ljudje – prilagodimo velikost pisav in ikon, barvne kontraste).

  1. Načrtovanje

Faze izdelave spletne straniV tem trenutku se lotimo načrtovanja spletnega mesta, strukture vsebin, ter vizualno začrtamo postavitev elementov. Določimo tudi tehnologije, ki jih bomo uporabili za razvoj spletišča – programski jeziki, ogrodja,  knjižnice, izbor sistema za urejanje vsebin (ali razvoj po meri) … Rezultat te faze je žični model (wireframe) na podlagi katerega oblikovalec pripravi dizajn. Sam žični model predstavimo naročniku in že v tej fazi dodamo nove funkcije in odpravimo morebitne pomanjkljivosti. Ko je načrt s strani naročnika potrjen, se lahko lotimo oblikovanja.

  1. Oblikovanje

Oblikovalec na podlagi načrta strani in celostne grafične podobe podjetja (CGP) pripravi dizajn tipičnih strani. V primeru, da CGP-ja ni, je potrebno določiti črkovno vrsto in izbrati tipične barve oz. po potrebi slikovni ali besedilni znak. Ko oblikujemo odzivno spletno stran (ang. responsive web page) pripravimo tri komplete tipičnih strani, po enega za računalnike (namizne in prenosne), tablice in telefone.

  1. Programiranje

Del razvoja lahko teče sočasno z oblikovanjem, ponavadi je to razvoj zaledja, (ang. “backend development”). V to fazo štejemo tudi prenos dizajna v spletno obliko oz. razrez in prilagoditev slikovne predloge (Adobe Photoshop, Fireworks ali druga slikovna datoteka). Rezultat je HTML in CSS koda, ki se podobno prikaže v najbolj razširjenih modernih brskalnikih.

  1. Integracija

Faza integracije združi zaledni sistem s frontalnim (dizajnom), na stran vnesemo vsebino (če je ni, uporabimo testne podatke) in testiramo delovanje s pomočjo testnih uporabnikov na različnih sistemih.

  1. Življenje spletne strani

Spletno mesto je v tej fazi razvito, testiranje je uspešno opravljeno, strani pa so objavljene in javno dostopne na internetu. Pod to fazo lahko uvrstimo vzdrževanje, kjer skrbimo za dodajanje novih vsebin, optimizacijo za iskalnike, nadgradnje zalednega sistema (CMS) in vtičnikov in pregled analitike (obisk, napotitelji, ogledane strani …).

Vse faze izdelave spletne strani vam bomo predstavili tudi na dvodnevni delavnici Spletna stran TO GO, kjer se boste naučili tudi izdelati spletno stran!

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Borut Ratej


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja