Go to Top

Evropska sredstva za program Prvi izziv

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za program Prvi izziv, ki ga bo izvajal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Skupna vrednost programa znaša 9.000.000,00 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 7.650.000,00 evrov.

Namen programa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodeni v evidenci brezposelnih oseb.

Program se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Več informacij o programu bo na voljo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja