Go to Top

E-računi: Kako bodo shranjeni?

Uprava RS za javna plačila obvešča proračunske uporabnike, da jih bodo vključili  na produkcijsko okolje eArhiv.

E-računi: Kako bodo shranjeni?Proračunski uporabniki, ki so Upravi RP za javna plačila posredovali pooblastilo oziroma obrazec »Podatki o naročniku in pooblastilo« in s Pošto Slovenije še niso sklenili posamične pogodbe, pozivajo, da to storijo. To storijo tako, da UJP posredujejo Vlogo za vključitev v sistem zajema in hrambe računov v elektronski obliki in z izvajalcem Pošto Slovenije sklenejo posamično pogodbo.

Posamična pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od dejanske priključitve predmetne storitve v letu 2015, oziroma najkasneje prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je posamezni naročnik prevzel vzorčna notranja pravila, ki urejajo hrambo e-računov.

O datumu začetka veljavnosti in uporabe vzorčnih notranjih pravil bodo proračunski uporabniki obveščeni naknadno.

Pripravila: Anja Grahek

Podjetniška izobraževanja


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja