Go to Top

DURS z novim letom objavlja svoje dolžnike

Na podlagi spremenjenega oz. dopolnjenega Zakona o davčnem postopku, v letu 2013 Generalni davčni urad ter Generalni carinski urad, do 10. v mesecu, objavljata na svojih spletnih straneh podatke o podjetjih, ki ali ne predlagajo obračunov (npr. DDV, REK idr.) ali imajo zapadle neplačane davčne obveznosti na 25. dan predhodnega meseca in dolgovani znesek presega 5.000€.

Objavljeni podatki bodo obsegali:

  • firmo ali ime;
  • sedež in poslovni naslov
  • davčno številko zavezanca za davek
  • osebno ime lastnika (ki predstavlja več kot 25% v osnovnem kapitalu pravne osebe) oz. osebno ime/firmo (kadar gre za fizično osebo dolžnika ali S.P.)
  • datum rojstva (osebe iz prejšnje alinee).

Podatke o dejanskih lastnikih davčnemu organu AJPES.

Na zahtevo fizične osebe, ki ima pravni interes, lahko davčni organ zaradi nesporne identifikacije zavezanca za davek, ki bi v skladu s tem členom moral biti objavljen v seznamu neplačnikov, objavi tudi občino stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča v RS, oziroma državo bivanja, če ne biva v RS.

 

Pripravila: Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja