Go to Top

Delitev dobička v socialnih podjetjih

Za socialno podjetje je značilna neprofitnost poslovanja. To pomeni, da se dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, vrača v socialno podjetje. Če je dobiček po zakonu dovoljeno deliti, se ga med  udeležence socialnega podjetja, deli največ 20% vsega ustvarjenega dobička.

Kot posredna delitev dobička ali presežkov prihodkov se šteje:

  1. Izplačevanje nagrad odgovornim osebam, članom uprave ali drugih organov ali delavcem;
  2. Izplačevanje plač v višini, ki za več kot za 30% presega izhodiščne plače za posamezen tarifni razred, razen če ta znesek ne dosega minimalne plače ali če podjetje zaposluje specifične poklice;
  3. Izplačevanje povračil stroškov, ki presegajo zneske, ki jih določajo predpisi v zvezi s povračilom stroškov v zvezi z delom;

Delitev dobička v socialnem podjetju

Povračila stroškov dela prostovoljcev se ne štejejo kot posredna delitev dobička.

Pripravila Bogdana Rejc, univ.dipl.soc, podjetniška svetovalka, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja