Go to Top

Daljši čas za registracije d.o.o.

Ob sprejetju novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je Ustavno sodišče zadržalo izvajanje 10.a in 10.b člena tega zakona, ker naj ne bi bila v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Presoja Ustavnega sodišča v juniju 2013, je odločila, da šesti odstavek in del besedila v sedmem odstavku 10.a člena ZGD-1 nista v neskladju z Ustavo RS.Omenjeni šesti odstavek 10. a člena ZGD-1 določa, da registrsko sodišče po uradni dolžnosti (med drugim) ustanovitelje družbe in nove družbenike preverja iz:

  1. Daljši čas registracije d.o.o.kazenske evidence glede pravnomočnih sodnih odločb z izrečeno kaznijo zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost in
  2. evidence glede poravnanih davkov in drugih obveznih dajatev iz davčnega postopka

Postopek pridobivanja podatkov s strani registrskih sodišč iz navedenih evidenc, lahko zelo vpliva na trajanje registrskega postopka. Če je bilo do uvedbe teh določil v noveli ZGD-1 podjetje registrirano v nekaj dneh, lahko sedaj postopek traja tudi dva tedna.

Registrsko sodišče bo podatke o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatev iz davčnega postopka, za družbenike, ki so v kapitalu drugih družb udeleženi z več kot 25 odstotki, preverjalo neposredno na DURS.

Referenti VEM točke DATA zato prihodnjim lastnikom družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) priporočamo, da na postopek registracije, poleg osebnega dokumenta, prinesejo še potrdilo o nekaznovanosti. Dobite ga na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, kamor pošljete ali osebno dostavite vlogo. V kolikor imate digitalno potrdilo, lahko vlogo oddate tudi preko sistema ESJU (Elektronske storitve javne uprave), s čimer boste prihranili nekaj dni.

Prihodnje družbenike, ki ustanavljajo d.o.o. z namenom prijave na razpise, opozarjamo, da zaradi daljšega postopka registracije podjetja, postopek registracije na točki VEM začnejo prej.

Več: Ustanovitev in registracija d.o.o.

Pripravila: Bogdana Rejc


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja