Go to Top

Ali ste seznanjeni s storitvijo eKarticaC?

Zaradi potrebe po vse večji obveščenosti zavezancev o stanju njihovih terjatev in obveznosti so na Finančni upravi RS (FURS) poleg e-knjigovodske kartice eKartica, uvedli storitev eKarticaC, na kateri so prikazane terjatve in obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, uvoznih dajatev, trošarin in okoljskih dajatev.

Ali ste seznanjeni s storitvijo eKarticaC?Na eKarticiC so ločeno prikazane prekrškovne in druge nedavčne terjatve, za pobiranje katerih je pristojna FURS, in nedavčne terjatve, ki jih FURS prejme v izterjavo od drugih predlagateljev (npr. globe). Osnova za prikaz podatkov na eKarticiC zavezanca je knjigovodski sistem FURS, v katerega se knjižijo vsi poslovni dogodki zavezanca.

V tehničnem smislu pa se nova eKarticaC obnaša popolnoma enako kot eKartica, ki jo zavezanci uporabljate že dobri dve leti.

Vir: eDavki

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja