Go to Top

Akontacije davka pri normirancih

Akontacije davka pri normirancih

Akontacije davka pri normirancih  – Zakon o spremembah Zakona o dohodnini  in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb med drugim določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70% na 80% prihodkov. Ta sprememba se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015. Več o temu smo pisali že tukaj.

Zakaj se pri izračunu akontacije davka pri normirancih za leto 2015 niso upoštevali 80% normirani odhodki?

Davčni zavezanci morajo med letom 2015 plačevati akontacijo davka oziroma obroke akontacije v višini, kot je izračunana v davčnem obračunu za leto 2014. V davčnem obračunu je akontacija davka izračunana na podlagi davčne osnove iz preteklega leta, ki je bila pri normirancih izračunana z upoštevanjem 70% normiranih odhodkov.

Na kaj mora paziti normiranec?

Ali se lahko med letom 2015 zniža akontacija DDPO in akontacija dohodnine od DDD?

Kako je s plačevanjem akontacije davka pri normirancih v letu 2015?Akontacije davka pri normirancih se ne more znižati le zaradi drugačne višine normiranih odhodkov v letu 2015. Zavezanec mora z vlogo za znižanje akontacije dokazovati tudi druge razloge za znižanje davčne osnove oziroma v tem primeru predvsem za znižanje prihodkov.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je akontacija davka pri normirancih enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.

Kako se plača akontacije dohodnine od dohodka?

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se plača v znesku, ki je enak znesku dohodnine od dohodka iz dejavnosti po zadnjem obračunu dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v katerem se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov.

To pomeni, da  je višina akontacije davka pri normirancih povezana z davčno osnovo predhodnega davčnega obdobja. Akontacija se plačuje med davčnim obdobjem. Konec tega davčnega obdobja se izračunava dokončni znesek davka. Ne glede na navedeno, pa lahko davčni zavezanci od davčnega organa  z vlogo zahtevajo spremembo višine akontacije davka.

Več informacij dobite na portali edavki.

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Vabljeni na naš seminar Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

Za vsa morebitna vprašanja s področja računovodstva so vam na voljo naši strokovni sodelavci na 016001530 ali na data@data.si.

Pripravila: Anja Grahek

Podjetniška izobraževanja


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja