Regres u Sloveniji/EU – iznos i isplata

Regres u SlovenijiEU - iznos i do kad treba da se isplati (2)

Regres u Sloveniji/EU – iznos i isplata

Regres u Sloveniji za godišnji odmor je pravo zaposlenih

Regres u Sloveniji za godišnji odmor je pravo zaposlenih koji takođe imaju pravo na godišnji odmor. Zakon o radnim odnosima (ZDR-1) predviđa da se mora isplaćivati najmanje u iznosu minimalne zarade. Zakon takođe određuje rok do kog se mora platiti. Penzioneri takođe dobijaju regres. A kolika je prosečna plata u Sloveniji?

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Regres u Sloveniji za 2021

U skladu sa ZDR-1, regres mora biti isplaćen najmanje u iznosu minimalne zarade u Republici Sloveniji. Ovo trenutno iznosi 1.024,24 evra, pa će minimalni regres za 2021. godinu biti najmanje toliko. Poslodavci takođe trebaju uzeti u obzir sektorski kolektivni ugovor koji ih obavezuje. Naime, takođe može odrediti obavezu plaćanja regresa većeg od zakonskog minimuma.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 30 640 995 (VIBER/WHATZAPP)

Šta ako radnik nije zaposlen tokom cele kalendarske godine?

Zaposleni koji nije zaposlen tokom cele kalendarske godine ima pravo samo na sorazmerni deo godišnjeg odmora. Naime 1/12 godišnjeg odmora za svaki mesec zaposlenja. Shodno tome, takav radnik takođe ima pravo na samo proporcionalni deo regresa za godišnji odmor. Takođe u ovom slučaju 1/12 punog regresa za svaki mesec zaposlenja.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Regres u Sloveniji: rok za isplatu

Regres za odmor mora se isplatiti zaposlenima najkasnije do 1. jula tekuće kalendarske godine. Kolektivnim ugovorom na nivou djelatnosti može se odrediti kasniji rok za plaćanje, ali samo u slučaju nelikvidnosti poslodavca. I u ovom slučaju mora se platiti najkasnije do 1. novembra tekuće kalendarske godine.

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji

Zaposlenje sa nepunim radnim vremenom

Ako radnik radi samo sa skraćenim radnim vremenom, to može uticati na njegovo pravo na regres. Ako zaposleni ima ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom, ima pravo samo na proporcionalnu naknadu za godišnji odmor. Izuzetak su radnici koji rade nepuno radno vreme zbog roditeljstva, kao i radnici koji rade nepuno radno vreme u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju ili propisima o zdravstvenom osiguranju.

Radnici na bolovanju ili roditeljskom odsustvu

Radnici koji zbog bolesti odsustvuju sa posla imaju pravo na regres za godišnji odmor na isti način kao da rade. Isto se odnosi na radnike koji koriste roditeljsko odsustvo u pojedinoj kalendarskoj godini. Uslov za isplatu regresa je važeći ugovor o radu.

Da bi saznali više na temo regresa i rada sa skraćenim radnim vremenom, pratite nas i na Facebook-u. U slučaju, da vas interesuje otvaranje kompanije u Sloveniji prijavite se na naš webinarposlovnoj migraciji

Share this post