Godišnji odmor u Sloveniji/EU: maksimalni iznos!

Godišnji odmor u SlovenijiEU maksimalni iznos! (2)

Godišnji odmor je radničko pravo koje stiče ulaskom u radni odnos. Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1) predviđeno je da svaki radnik ima pravo na najmanje 4 nedelje ako radi 5- dana u sedmici. Međutim, godišnji odmor takođe može biti i duže ako su ispunjeni dodatni uslovi. Neki kolektivni ugovori za privatni sektor određuju maksimalan iznos godišnjeg odmora. Da li vas zanima otvaranje kompanije u Sloveniji i želite saznati više vezano na godišnji odmor za vaše zaposlene? Pročitajte ovi članak i saznajte više!

Koji faktori određuju iznos godišnjeg odmora?

Godišnji odmor se može već produžiti za + 1 dan radniku, koji je roditelj za svako dete do 15 godina starosti. Stariji radnik sa invaliditetom, radnik sa najmanje 60 % fizičkog oštećenja i radnik koji brine i štiti dete kome je potrebna posebna briga i nega u skladu sa pravilima koja regulišu porodične beneficije imaće pravo na najmanje tri dodatna dana godišnjeg odmora.

Prilikom određivanja trajanja godišnjeg odmora za svakog radnika uzima se u obzir nekoliko faktora. Među njima su starosna granica, uslovi rada, poteškoće na radu, zdravstveni status radnika, njegova socijalna situacija (broj i uzrast dece), uzrast itd. Letnji odmor na koje radnik ima pravo obračunava se uzimajući u obzir kolektivne ugovore i interne akte poslodavca. Poslodavac takođe mora da usluži zaposlene do 31.3 najkasnije sa odlukom o godišnjem odmoru.

Godišnji odmor u kolektivnim ugovorima

Za javni sektor, ZUJF određuje ograničenje godišnjeg odmora na najviše 35 dana, bez uključivanja dodatnih dana godišnjeg odmora zbog državnih službenika za posebne uslove rada – to može biti do 15 dana.

Kolektivnim ugovorom o građevinskim aktivnostima određuje se plafon na godišnjem odsustvu za kalendarsku godinu od 32 dana.

Neki kolektivni ugovori za privatni sektor određuju maksimalan iznos godišnjeg odmora, drugi samo kriterijume za izračunavanje dodatnih dana odmora. Kolektivni ugovor o trgovinskim aktivnostima proizilazi, na primer, da radnik koji obavlja noćne poslove ima pravo na duži godišnji odmor i da takođe podleže posebnim odredbama koje se tiču radnog odmora i ima pravo na noćni radni dodatak.

Godišnji odmor i regres sta povezana

Poslodavac je dužan da radniku koj ima pravo do letnjog odmora, isplatiti regres najmanje u visini minimalne zarade.

U slučaju, da vam je potreban pravni savjet vezan na godišnji odmor, kontaktirajte naše pravne savetovalce na data@data.si.

Otvarate kompaniju u Sloveniji/EU?

Za podršku kontaktirajte DATA! Da li planirate da započnete posao u Evropi? Izaberite Sloveniju! Pošaljite nam e-mail na data@data.si. Takođe nas možete pozvati na +386 1 6006 274 (naš fiksni telefon) ili na Viber / Whatsapp +386 64 173 023.  Pratiti nas možete i na Facebook-u. Za više informacija o otvaranju kompanije prijavite se na naš besplatni webinar o poslovni migraciji u Sloveniju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *