Godišnji odmor u 2021 za vaše zaposlene u Sloveniji/EU!

Godišnji odmor u 2021 za vaše zaposlene u SlovenijiEU!

Godišnji odmor u 2021 za vaše zaposlene u Sloveniji/EU!

Godišnji odmor za 2021. godinu često je između vaših pitanja. Poslodavci će uskoro morati da predaju vašim zaposlenima nalog za odmor za 2021. godinu. U skladu sa Zakonom o radnom odnosu (ZDR-1), poslodavac je dužan da o broju dana odsustva za tekuću kalendarsku godinu obavesti zaposlene u pisanoj formi o broju dana godišnjeg odmora za tekuću kalendarsku godinu najkasnije do 31. marta. Neuspeh u podnošenju procene godišnjog odmora za 2021. godinu na vreme rezultiraće prekršajem. Kakva je procedura?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlaštena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice.  Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

 

Kao poslodavac, naručujete letnji odmor za 2021. godinu u skladu sa zakonom, ali i Sedmim aktom o intervenciji (PKP7). Tome je predviđen duži referentni period za korišćenje neiskorišćenog odsustva iz 2019. i 2020. godine. Radnici koji nisu uspeli da iskoriste odsustvo za 2019. godinu imaju rok do kraja februara 2021. Međutim, vaši zaposleni mogu da koriste neiskorišćen godišnji odmor od 2020. do 31. decembra 2021. godine.

Koja je kazna za kasnu procenu za letnji odmor za 2021. godinu?

U slučaju da se godišnji odmor kasnu proceni, ZDR-1 određuje visoke kazne za takav prekršaj, do 1.000,00 € ako ste manji poslodavac, ili do 2.000,00 € ako zapošljavate više od 10 radnika. Pored poslodavca, odgovornom licu poslodavca može biti izrečena i novčana kazna u iznosu do 800,00 EUR.

Godišnji odmor  u 2021. godini i prava radnika

Zaposleni stiče pravo na letnji odmor zaključivanjem ugovora o radu. Zaposleni sa važećim ugovorom za celu 2021. godinu može da traži puno odsustvo u 2021. Ukoliko zaposleni nije zaposlen tokom cele kalendarske godine, ima pravo na proporcionalni deo odsustva za one mesece kada je bio zaposlen kod poslodavca u tekućoj godini.

Ukoliko zaposleni ima neravnomerno raspoređeno radno vreme, prosečan broj dana u sedmici u odnosu na kalendarsku godinu uzima se u obzir u dodeli godišnjeg odsustva 2021.

Minimalno odsustvo za letnji odmor u 2021. godini

U kalendarskoj godini, letnji odmor ne može biti manje od četiri nedelje, bez obzira na to da li zaposleni radi sa punom platom ili za skraćeno radno vreme. Tako zaposleni koji radi osam sati dnevno i pet dana u nedelji može da traži najmanje 20 dana godišnjeg odsustva.

Dodatni dani za godišnji odmor u 2021. godini

Zaposleni može da traži dodatno godišnji odmor u sledećim slučajevima:

  • najmanje 3 dodatna dana letnjog odmora pripadaju radniku sa invaliditetom, radniku sa najmanje 60 % fizičkog invaliditeta, starijem radniku i radniku sa detetom kojima je potrebna posebna nega ili zaštita na osnovu propisa koji regulišu porodični dodatak;
  • do 1 dodatni dan letnjog odmora za svako dete zaposlenog do 15 godina starosti;
  • dodatni dani odsustva takođe mogu biti propisani kolektivnim ugovorom koji obavezuje poslodavca ili opštim aktom poslodavca.

Otvarate firmu u Sloveniji/EU?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Kontaktirajte nas ako vas zanimaju rokovi za porez na dohodak fizičkih lica u Slovenji/EU. Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post