Godišnji odmor

Godišnji odmor

Godišnji odmor

Radnik ima pravo na godišnji odmor u kalendarskoj godini koji ne smije biti kraći od četiri sedmice, bez obzira na to, da li radi puno ili skraćeno radno vrijeme.

Minimalni broj dana godišnjeg odmora radnika zavisi od raspodjele radnih dana u sedmici za pojedinog radnika. Stariji radnik, invalid, radnik sa najmanje 60 % tjelesnog oštećenja te radnik, koji njeguje i brine se o djetetu sa tjelesnim ili duševnim smetnjama, ima pravo na najmanje tri dodatna dana godišnjeg odmora. Radnik ima pravo na jedan dodatni dan godišnjeg odmora za svako dijete koje još nije napunilo 15 godina.

Trajanje godišnjeg odmora svakog pojedinog radnika takođe zavisi i od kriterijuma, koje određuje kolektivni ugovor, a to su: dužina radnog staža, uslovi rada i zahtijevnost rada.

Godišnji odmor se može iskoristiti u više djelova, s tim da jedan dio mora trajati najmanje dvije sedmice. Poslodavac je dužan radniku obezbijediti korišćenje godišnjeg odmora do kraja tekuće kalendarske godine. Radnik je dužan do kraja tekuće kalendarske godine iskoristiti najmanje dvije sedmice. Ostatak godišnjeg odmora radnik može iskoristiti u dogovoru sa poslodavcem do 30. juna iduće godine, osim u slučaju nemogućnosti korišćenja odmora zbog rada u inostranstvu, u kom slučaju ga može iskoristiti do kraja iduće godine.

Godišnji odmor se koristi u skladu sa potrebama radnog procesa, mogućnostima za odmor i rekreaciju radnika te s obzirom na njegove lične i porodične obaveze.

Radnik ima pravo koristiti 3 puta po 1 dan godišnjeg odmora u dane koje se odredi. O tome mora obavijestiti svog nadređenog najkasnije 3 dana prije nastupanja odmora.

Vir: infotujci.si

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *