Tag - godišnji odmor

Godišnji odmor u SlovenijiEU maksimalni iznos! (2)

Godišnji odmor u Sloveniji/EU: maksimalni iznos!

Godišnji odmor je radničko pravo koje stiče ulaskom u radni odnos. Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1) predviđeno je da svaki radnik ima pravo na najmanje 4 nedelje ako radi 5- dana u sedmici. Međutim, godišnji odmor takođe može biti i duže ako su ispunjeni dodatni uslovi. Neki kolektivni ugovori za privatni sektor određuju maksimalan iznos godišnjeg odmora. Da li [...]

Detaljnije ...