Tag - regres u Sloveniji

Regres u Sloveniji/EU – iznos i isplata

Regres u Sloveniji za godišnji odmor je pravo zaposlenih Regres u Sloveniji za godišnji odmor je pravo zaposlenih koji takođe imaju pravo na godišnji odmor. Zakon o radnim odnosima (ZDR-1) predviđa da se mora isplaćivati najmanje u iznosu minimalne zarade. Zakon takođe određuje rok do kog se mora platiti. Penzioneri takođe dobijaju regres. A kolika je prosečna plata u...