Rad u EU i otvaranje firme u Sloveniji!

Rad u EU i otvaranje firme u Sloveniji!

Rad u EU i otvaranje firme u Sloveniji!

Rad u EU – odaberite Sloveniju

Rad u EU sa slovenačkom firmom je moguč! Ako ste poduzetnik koji želi da registruje preduzeće u Sloveniji i državljanin neke od država, koje nisu članica EU, možete osnovati kompaniju D.O.O. u Sloveniji i započeti svoje poslovanje u Evropi. Slovenija je zaista dobra izbira, jer se je BDP u državi povečao, takođe se je povečala i bruto prosečna plata za pojedince.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Rad u EU- otvaranje firme

Za to vam je potreban slovenački poreski broj, poslovna adresa u Sloveniji i temeljni kapital od 7.500 €. Taj kapital se deponira na bankovni račun otvoren za firmu i može se kasnije upotrebiti za poslovanje. Napokon deponiranja kapitala, potvrdba o uplati osnovnog kapitala zajedno sa potrebnom dokumentacijom se šalje na sud koji registruje kompanije. Nakon dobijanja zvaničnog rešenja suda o registraciji, vaša kompanija može započeti poslovanje. DATA vam pomaže kroz sve potrebne postupke registracije preduzeća, kao i u vašem daljem poslovanju.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Rad u inostranstvu i PDV broj kompanije

Vrlo je bitno, da nakon registracije kompanije, a zbog poslovanja i u EU, započnete postupak dobijanje PDV broja za poduzeće. PDV broj se u Sloveniji ne dobija automatski sa otvaranjem firme. Postupak dobijanja PDV broja traje dva meseca od prijema potpune dokumentacije i u samom postupku morate dokazati sa pisnim dokazima da planirate aktivno poslovati u Sloveniji. Ti dokazi mogu biti predračuni, avansne uplate, ugovori, pisma o nameri, prijava u osiguranje i slično. Što više dokaza prikupite, pre ćete dobiti PDV broj i pre započeti vaše poslovanje.

Povreda na radu u Sloveniji

Rad u EU i upućivanje radnika

Takođe je važno znati da morate ispunjavati i uslove za upućivanje radnika na rad u druge države EU. Prvi i osnovni uslov je da deo poslovanja obavljate i na teritoriji Slovenije. Dakle, sa slovenačkom firmom ne možete isključivo raditi u drugim državama EU. Drugi uslov je da je firma najmanje dva meseca stara. Treći uslov je da su radnici prijavljeni u obavezna socijalna osiguranja u Sloveniji najmanje 30 dana pre nego što ih pošaljete na rad. Takođe morate znati, da postoje i dodatni uslovi ukoliko upućujete na rad više od četiri radnika. U vezi ovih uslova detaljno vas može savetovati naša pravna služba.

Dnevnica u Sloveniji/EU

 

 

Share this post