Tag - otvaranje firme u Sloveniij

DOO ili samostalni poduzetnik – šta otvoriti u Sloveniji?

DOO ili samostalni poduzetnik je uobičajena dilema. Gotovo svaki poduzetnik mora odlučiti. Što najbolje funkcionira? Koje su glavne razlike? Pogledajmo dva najčešća oblika poslovanja u Sloveniji. Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji Koji oblik poslovanja je najbolji za vas? Kada netko želi postati poduzetnik, prije svega mora odabrati pravno ustrojstveni oblik poslovanja. U Sloveniji mogu birati između društva sa ograničenom odgovornošću...

Najbrža registracija firme – gdje, kako i koliko dugo?

Najbrža registracija firme moguća je na DATA tački, čak i kada je riječ o registraciji društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). D.o.o. upisuje se za otprilike tjedan dana nakon podnošenja potpune prijave registarskom sudu. Što poduzetnik može očekivati ​​prilikom registracije d.o.o.-a? Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji Zanima vas kako najbrže otvoriti d.o.o.? Najbrža registracija firme, ako govorimo o osnivanju d.o.o., je...

Prokurist u firmi – kakva ima ovlaštenja

Imenovanje prokurista u firmi Poslovni prokurist je poslovni zastupnik. Njegove su ovlasti gotovo neograničene. Ali ne može upravljati (prodati, staviti pod hipoteku) nekretninom firme. Prokurist zastupa posao u odnosu prema trećim osobama. Dakle, odgovoran je za pravne poslove i operativne poslove poslovanja. Jedan od njegovih poslova je potpisivanje dokumenata. Kada otvarate firmu u Sloveniji, možete se odlučiti za imenovanje poslovnog...

Rad u EU i otvaranje firme u Sloveniji!

Rad u EU – odaberite Sloveniju Rad u EU sa slovenačkom firmom je moguč! Ako ste poduzetnik koji želi da registruje preduzeće u Sloveniji i državljanin neke od država, koje nisu članica EU, možete osnovati kompaniju D.O.O. u Sloveniji i započeti svoje poslovanje u Evropi. Slovenija je zaista dobra izbira, jer se je BDP u državi povečao, takođe se je...