Tag - radne dozvole

Osnivanje firme u Sloveniji za strance

Osnivanje firme u Sloveniji za strance i strane firme - odlična prilika Osnivanje firme u Sloveniji za strance je pre svega zanimljivo zbog mogućnosti poslovanja u zemljama članicama EU. Uslovi za osnivanje firme u Sloveniji za strance Da li znate koji su uslovi za osnivanje firme u Sloveniji za strance? Koji oblik firme uopšte možete otvoriti? Ako ste stranac – državljan države koja nije članica...

Otvaranje firme u Njemačkoj za strance

Otvaranje firme u Njemačkoj - da li je jednostavno? Samo otvaranje firme u Njemačkoj je jednostavan proces za strance. Pojavi se problem ako želite kao stranac raditi sa tom firmom. Na žalost teško ćete dobiti radnu dozvolu. Sam proces je komplikovan i dugotrajan, a vas po mogućnosti čekaju več projekti tamo. Zato se stranci mnogo puta odluče otvoriti firmu u...

Radna dozvola u Sloveniji za direktora sa otvaranjem firme

Radna dozvola u Sloveniji za direktora sa otvaranjem firme - kako do nje? Mnogi strani pojedinci, nakon otvaranja firme u Sloveniji odluče podneti zahtev za radnu dozvolu u Sloveniji sa namerom neometanog poslovanja i rada kao i izvođenja usluga i rada na teritoriju Republike Slovenije. Radna dozvola u Sloveniji sa otvaranjem firme - na osnovi d.o.o. u Sloveniji omogućava vam ne...

Od radne dozvole do državljanstva sa otvaranjem firme u Sloveniji

Kako sa otvaranjem firme u Sloveniji do radne dozvole? Mnogi strani pojedinci, zastupnici stranih firmi i njihovi zaposleni, građani zemlja koje nisu članice EU nakon otvaranja firme u Sloveniji odluče podneti zahtev za radnu dozvolu i boravak u Sloveniji sa nemarom neometanog poslovanja i rada u Sloveniji kao i izvođenja usluga i rada na teritoriju Republike Slovenije. Uslovi za dobijanje radne...

Kako do radne dozvole sa otvaranjem d.o.o. u Sloveniji?

Načini dobijanja radne dozvole u Sloveniji Najčešći način dobijanja radne dozvole je na osnovi otvaranja d.o.o. u Sloveniji ili preko poslodavca koji se je odlučio zaposliti stranog državljana na određeno radno mjesto i ptehodno za njega zatražiti radnu dozvolu. Kako do radne dozvole sa otvaranjem d.o.o. u Sloveniji? Radne dozvole na osnovi d.o.o. u Sloveniji omogućavaju vam ne samo rad i poslovanje...

Sa otvaranjem firme u Sloveniji do kupovine nekretnine i radne dozvole

Sa otvaranjem firme u Sloveniji do kupovine nekretnine u Sloveniji Da li kupujete nekretninu u Sloveniji? U većini slučajeva građani zemalja koje nisu članice Evropske unije mogu kupiti nekretninu u Sloveniji samo sa otvaranjem firme u Sloveniji. Obično samo građani zemalja EU mogu kao fizička lica kupiti nekretninu u Sloveniji. U određenim slučajevima mogu fizička lica, građani zemalja koje nisu članice...

Kako otvoriti firmu u Sloveniji i zatražiti za radnu dozvolu

Stranci, državljani država koje nisu članice Europske zajednice i nemaju najmanje 1 godinu boravka u Republici Sloveniji mogu otvoriti firmu u Sloveniji (društvo s ograničenom odgovornošću ili podružnicu) ako već imaju firmu u svojoj državi i žele širiti poslovanje. Za otvaranje društva s ograničenom odgovornošću potrebno je ishoditi slovenački poreski broj i potvrdu o nekažanjavanju u Republici Sloveniji. Uz samu...

Zatražite radnu dozvolu pre zaoštrenja zakona

S 1.9.2015 stupiti će na snagu novi Zakon o radu i zapošljavanju stranaca, koji će u jednom pojednostaviti postupak dobijanja dozvole za rad i boravak stranaca i zaostriti uslove za dobijanje radne dozvole. Sa novim zakonom između ostalog mijenjaju se uslovi za dobijanje radne dozvole za stranog zastupnika. Na osnovi trenutnog zakona možete podnijeti zahtijev i zatražiti radnu dozvolu za...

Poslovne prilike u Sloveniji – Izvođenje radova i usluga stranih preduzeća

Sve više slovenačkih preduzeća odabere preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije za izvođaće radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije zbog povoljnih cijena izvođaća i kvalitetno izvršenih radova i usluga. Preduzeća sa teritorija država Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije sklope poslovnu saradnju sa slovenačkim preduzećima i na osnovi poslovnih ugovora i ispunjenih uslova za rad izvodi radove...

Kako dobiti ličnu radnu dozvolu za 3 godine?

Kako dobiti ličnu radnu dozvolu za 3 godine? Ličnu radnu dozvolu za tri godine može da zatraži stranac koji je: uži član porodice slovenskog državljanina koji ima važeću dozvolu za privremeni boravak zbog spajanja porodice, uži član porodice stranca s ličnom radnom dozvolom na neodređeno vrijeme koji ima važeću dozvolu za privremeni boravak zbog spajanja porodice i prije toga je...