Tag - licence

Registracija djelatnosti u Sloveniji – šta sve morate znati!

Registracija djelatnosti u Sloveniji Registracija djelatnosti vaše kompanije se može obaviti u svakom trenutku besplatno na tački VEM – »vse na ene mestu«. Iako nije sporno da  se djelatnosti dodaju ili brišu sa spiska vaše kompanije – jako je bitno da odmah u početku na registraciji kompanije izaberete odgovarajuće šifre djelatnosti, jer ćete jedino tako moći nesmetano obavljati poslove. Registracija firme...