Tag - dozvole

Doo ili filijala u Sloveniji – koji oblik je bolji za vas?

Doo ili filijala u Sloveniji - koja je razlika? Doo ili filijala može biti ponekad dilema stranaca koji imaju već preduzeće u drugoj zemlji i planiraju širiti poslovanje u EU. Da li će to biti ćerka firma ili filijala? Da li će to biti doo gde su vlasnici fizička lica? Filijalu možete otvoriti ako se planirate baviti iskljućivo istom delatnostjom...

Registracija djelatnosti u Sloveniji – šta sve morate znati!

Registracija djelatnosti u Sloveniji Registracija djelatnosti vaše kompanije se može obaviti u svakom trenutku besplatno na tački VEM – »vse na ene mestu«. Iako nije sporno da  se djelatnosti dodaju ili brišu sa spiska vaše kompanije – jako je bitno da odmah u početku na registraciji kompanije izaberete odgovarajuće šifre djelatnosti, jer ćete jedino tako moći nesmetano obavljati poslove. Registracija firme...