Tag - izvoz u EU

Izvoz robe u EU države i PDV – saznajte više

Izvoz robe iz EU - kompanija mora da se pridržava odredbi koje su na snazi prilikom izvoza u treću zemlju Izvoz robe sa teritorije EU znači da se roba šalje sa teritorije jedne od država članica EU na teritoriju van EU. Roba se najčešće prodaje u Rusiju, Ameriku, Inglesku i zemlje Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija). Kod izvozni...