Izvoz robe u EU države i PDV – saznajte više

Izvoz robe u EU države i PDV - saznajte više

Izvoz robe u EU države i PDV – saznajte više

Izvoz robe iz EU – kompanija mora da se pridržava odredbi koje su na snazi prilikom izvoza u treću zemlju

Izvoz robe sa teritorije EU znači da se roba šalje sa teritorije jedne od država članica EU na teritoriju van EU. Roba se najčešće prodaje u Rusiju, Ameriku, Inglesku i zemlje Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija). Kod izvozni procesa poduzeće mora da se pridržava odredbe koje su na snazi po odlasku sa carinskog područja EU u treću zemlju. Za više informacija kako otvoriti kompaniju za izvoz/uvoz u Sloveniji pročitajte naš kratak vodič za otvaranje firme. Slovenija je idealna zemlja za osnivanje poduzeća jer ne samo, da je ekonomski vrlo stabilna, povećala se je i prosečna bruto zarada u državi.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Izvoz robe – postupak izvoza

Izvoz carinska deklaracija podnosi se elektronski, za izvoz robe, carinskoj/finansijskoj kancelariji koja ima teritorijalnu nadležnost nad sedištem izvoznika. Carinske deklaracije obično podnosi deklarant ili carinski zastupnik – špediterska kompanija u ime izvoznika. Izvoznik mora da priloži dokument, fakturu koja se normalno izdaje, navodeći prirodu, količinu, težinu i vrednost robe i listu pakovanja. Nakon moguće kontrole, nadležni finansijski organ stavlja robu u postupak i takva roba je pod carinskom kontrolom sve dok ne napusti EU. Kourad dobija obaveštenje od izlazne carinarnice da je roba napustila carinsko područje EU, postupak izvoza je završen. Za više informacija o porezih i carinskih postupkih  obratite se na naše poreske stručnjake. 

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Porez na dodatu vrednost -PDV

PDV na računu se ne naplaćuje, jer je na osnovu člana 52. Zakona o porezu na dodatu vrednost izvoz malo oslobođen PDV-a. Klauzula o računu je obavezna. Izvoznik će evidentiranu izdatu fakturu evidentirati i u poslovnoj i u poreskoj evidenciji. Da bi dokazao opravdanost oslobađanja od PDV-a za izvoz robe, prodavac mora imati odgovarajuću dokumentaciju. To su obično: izdata faktura, MRN, CMR ili drugi transportni dokument, potvrda (SAD – jedinstveni administrativni dokument ) carinske ispostave za izvoz robe (dokaz da je roba napustila carinsko područje Zajednice). PDV se plaća ili naplaćuje u zemlji u kojoj je pušten u slobodan promet ili u kojoj je primalac robe.

Izveštavanje Intrastat-a

Intrastat je statistika robne razmene između država članica Evropske unije. Prag uključivanja, vrednost trgovine sa zemljama EU, je: 200.000 EUR za otpremu robe i 140.000 evra za prijem robe. Kao rezultat, izveštavanje o izvoznim postupcima nije potrebno.

Posebnosti izvoza u putničkom prevozu

U određenim slučajevima, izvoz robe se razlikuje od gore predstavljenog, jer tako obimni postupci nisu potrebni.Najčešći primer je izvoz robe nekomercijalne prirode (privatne) u ličnom prtljagu putnika. Takvi postupci se sprovode usmenom izjavom. Vrednost ne sme biti veća od 1.000 EUR ili neto težina od 1.000 kilograma i mora je odobriti carinski organ.

Privremena boravišna dozvola u Sloveniji

Skladištenje dokumenata

Dokumenti za izvoz robe se, kako je rečeno, arhiviraju elektronskim putem. Lice u čije ime se podnosi elektronska deklaracija (izvoznik ili pošiljalac) ili njegov zastupnik mora obezbediti pravilno elektronsko čuvanje deklaracija i pratećih dokumenata. U suprotnom, poreski obveznik mora da čuva dokument najmanje tri godine, a za potrebe PDV-a navedeni period je pet godina. Više ažurnih informacija za poduzetnike ažuruno objavljamo i na našom Facebooku.Svaku sedmicu dodatno održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Share this post