Obaveze slovenačkih kompanija krajem godine

Obaveze slovenačkih kompanija krajem godine

Obaveze slovenačkih kompanija krajem godine

Obaveze slovenačkih kompanija krajem godine često je pitanje preduzetnika ovih dana. Ako ste registrovali kompaniju u Sloveniji, već znate da imate određene obaveze na kraju godine. Kako se ovo vreme već bliži, napravili smo kontrolnu listu za preduzetnike koji posluju u Sloveniji kako bi se bolje pripremili za kraj godine.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

 

Da li planirate otvaranje firme u Sloveniji i postupak registracije? Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Obaveze slovenačkih kompanija koje se odnose na poreze i računovodstvo

Kao i kalendarska godina, poslovna godina u Sloveniji se takođe završava 31. decembra. U tom trenutku morate biti sigurni da je vaša kompanija ispunila sve svoje obaveze kako bi izbegla kaznene mere od vladinih institucija.

Bilans uspeha i stanja

Najvažniji, a ujedno i najsloženiji izveštaji koje trebate pripremiti su bilans uspeha i stanja vaše kompanije. Ovi izveštajem prikazujete prihode, troškove i druge izdatke koji su nastali u određenom vremenskom periodu. Takođe, bilans stanja pokriva pregled sredstava i obaveza, duga prema investitorima itd. Budući da je reč o vrlo složenom dokumentu koji ima finansijske implikacije, najbolje je ostaviti pripremu u rukama iskusnih računovođa. U kompaniji Data d.o.o. imamo preko 28 godina iskustva u ponudi takvih usluga domaćim i stranim preduzetnicima.

Dokumentacija u vezi sa porezima

Pored toga, morali biste pripremiti i dokumentaciju kompanije koja se odnosi na poreze. To znači prikupljanje finansijskih izveštaja, platnih lista, poslovnih troškova i drugih važnih dokumenata. Takođe biste morali da procenite potraživanja kako biste bili sigurni da ste pokrili sve fakture dobavljačima. Preporučujemo da sve radove završite u svakoj poslovnoj godini kako ne biste propustili plaćanja, koja bi bila oporezovana naredne poslovne godine.

Bonusi za zaposlene i rezervne kopije podataka

Takođe ćete morati odlučiti da li ćete isplatiti bonuse vašim zaposlenima. Ako to učinite u decembru, za razliku od januara, to će se odraziti na vaše finansijske izveštaje. Ako imate zaposlene, takođe ćete morati da proverite njihove platne liste kako biste bili sigurni da je vaša kompanija uplatila sve plate i doprinose.

Takođe bi morali da obezbedite pravljenje rezervnih kopija podataka iz bezbednosnih razloga – i elektronski i u fizičkom obliku.

Obaveze po pitanju inventara i projekcija za narednu godinu

Na kraju godine imate i obavezu da napravite inventar. To znači proveru lokacije i statusa vaših materijalnih sredstava ili osnovnih sredstava. Morate proveriti snabdevanje i uskladiti ga sa stvarnim stanjem da biste odredili odgovarajuće oporezivanje.

Da zaključite poslovnu godinu, takođe savetujemo izradu projekcija za narednu poslovnu godinu. Vi biste odredili ciljeve i očekivanja, svoje buduće investicije ili nove marketinške strategije kako biste osigurali uspešnu poslovnu godinu. Naši stručnjaci iz Data d.o.o. rado će vam u tome pomoći.

Obaveze slovenačkih preduzeća u vezi sa zapošljavanjem i zaposlenima

Ako vaša kompanija ima zaposlene, na kraju poslovne godine imate i obaveze prema njima. Pripremili smo kratku listu ovih obaveza, ali ako vam je potrebna pomoć u pripremi ovih dokumenata, naši pravni savetnici mogu vam pružiti punu podršku.

1. Preostali dani odmora

Naši stručnjaci preporučuju da obaveštavate zaposlene o preostalim danima njihovog odmora. To će vam omogućiti da bolje planirate posao za sledeću godinu. Informacije su važne ne samo poslodavcu, već i samom zaposlenom. To je zato što je u većini slučajeva odsustvo za godišnji odmor koji mogu preneti na sledeću godinu ograničeno. Da obezbedite ograničenja, preporučujemo pripremu Politike godišnjeg odmora.

2. Raspored radnog vremena

Druga obaveza koju možete očekivati ako vaša kompanija ima zaposlene je godišnji raspored radnog vremena. Vaša kompanija treba da usvoji ovaj godišnji raspored pre kraja poslovne godine. Uz to, takođe morate informisati zaposlene o tome pre početka nove godine. Ovom politikom poslodavac takođe vidi ko će od zaposlenih dostići starost u kojoj postoje ograničenja u njihovom radnom vremenu. To uključuje rad noću, neravnomerno raspoređen raspored rada i prekovremeni rad. Prilikom planiranja ovog godišnjeg rasporeda takođe morate uzeti u obzir neiskorištene dane godišnjih odmora.

3. Pismena izjava o obračunu plata

Dodatna obaveza za poslodavce je pismeni obračun plata zaposlenih za prethodnu poslovnu godinu. Ovo treba da dostavite svojim zaposlenima najkasnije 31. januara za prošlu kalendarsku godinu.

4. Obaveze u pogledu naknade za godišnji odmor

Ako ste zapošljavali radnike koji nisu bili zaposleni u vašoj kompaniji tokom cele godine, što znači da ste ih zaposlili sredinom poslovne godine, takođe morate da procenite isplatu godišnje nadoknade godišnjeg odmora. Možete već pokriti ovaj trošak kao mesečnu uplatu od 1/12 iznosa za godišnju nadoknadu ili se odlučiti za jednokratnu isplatu srazmernog dela nadoknade na kraju kalendarske godine. Prilikom pripreme takvih internih propisa ili zvaničnih izveštaja, najbolje je pripremu poveriti iskusnim profesionalcima. U Dati pružamo i računovodstvenu i pravnu podršku i možemo osigurati pripremu svih gore navedenih dokumenata i izveštaja.

Da li vas zanima postupak otvaranja firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Share this post