Tag - Obaveze poslodavaca u Sloveniji

Iznos za ručak, znate li maksimalnu i minimalnu visinu?

Iznos za ručak - visina? Iznos za ručak, znate li maksimalnu i minimalnu visinu troškova za ručak koju vam poslodavac mora osigurati za vrijeme rada? Poslodavac mora osigurati naknadu troškova i za prijevoz na posao i sa posla, i naknadu troškova nastalih  u obavljanju određenih poslova i poslova na službenom putu. Poslodavac je dužan radniku naknaditi troškove u svezi prehrane...

Obaveze slovenačkih kompanija krajem godine

Obaveze slovenačkih kompanija krajem godine često je pitanje preduzetnika ovih dana. Ako ste registrovali kompaniju u Sloveniji, već znate da imate određene obaveze na kraju godine. Kako se ovo vreme već bliži, napravili smo kontrolnu listu za preduzetnike koji posluju u Sloveniji kako bi se bolje pripremili za kraj godine. Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji? Nazovite nas za više informacija...