Iznos za ručak, znate li maksimalnu i minimalnu visinu?

Iznos za ručak, znate li maksimalnu i minimalnu visinu?

Iznos za ručak, znate li maksimalnu i minimalnu visinu?

Iznos za ručak – visina?

Iznos za ručak, znate li maksimalnu i minimalnu visinu troškova za ručak koju vam poslodavac mora osigurati za vrijeme rada? Poslodavac mora osigurati naknadu troškova i za prijevoz na posao i sa posla, i naknadu troškova nastalih  u obavljanju određenih poslova i poslova na službenom putu. Poslodavac je dužan radniku naknaditi troškove u svezi prehrane na radu mjesečno, odnosno na dan isplate  prema članku Zakona o radnim odnosima (ZDR-1) .

 

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

 

Ima radnik pravo na naknadu troškova prehrane ako radi od kuće?

Iznos za ručak ako zaposlenik radi od kuće, što je bilo u poslednje vreme posebno aktuelno poslodavac mora platiti. U slučaju da je radniku naloženo čekanje na posao, radnik nema pravo na naknadu troškova za iznos za prehranu.

 

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolam? Prijavite se na besplatni webinar

Koliki je iznos za prehranu bez poreza?

6,12 EUR je dopušteni neoporezivi iznos za ručak tijekom rada. Kako je utvrđeno Uredbom o poreznom tretmanu naknada troškova i drugih prihoda od zapošljavanja, obroci tijekom rada za svaki dan kada je zaposlenik na poslu minimalno 4 sata, nisu uključeni u poreznu osnovicu u iznosu od 6,12 eur. Iznos prehranu varira ako je zaposlenik na poslu prisutan deset i više sati. Za taj dan, porezna osnovica dohotka od zaposlenja ne uključuje naknadu troškova obroka za vrijeme rada, do 0,76 eur za svaki odrađen sat prisutnosti na poslu nakon osam sata prisutnosti na poslu, osim naknade troškova prehrane tijekom rada.

Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

 

Iznos za ručak u javnom i zasebnom sektoru se razlikuje

Iznos za prehranu u privatnom sektoru varira i utvrđuje se sa kolektivnim ugovorom. U slučaju da visina regresa nije uređena kolektivnim ugovorom iznos za prehranu utvrđuje se i uređuje se podzakonskim aktom ili internim aktom poslodavaca. Kod javnog sektora iznos za ručak tijekom rada iznosi 3,94EUR, Sukladno Odlučnoj odluci o visini regresa za hranu tijekom rada od 1.1.2020 što je objavljeno u Službenom listu.

Želite pokrenuti vlastiti posao i ne znate koji oblik poslovanja odabrati?

Zbog različitih kolektivnih ugovora visina naknade za hranu varira.

Iznos za ručak varira prema kolektivnim ugovorima. Iznos za obroke prema Kolektivnom ugovoru djelatnosti obrta je 4,37 EUR po danu. Prema Kolektivnom ugovoru za kulturne djelatnosti imaju radnici pravo na najmanje 10 posto prosječne plaće zaposlenika u Gospodarstvu Republike Slovenije za prehranu tjekom predhodna tri mjeseca. Tako da  iznos za prehranu variva od kolektivnim ugovorima.

 

Za sva pitanja i prijave na besplatne Webinarje  kontaktirajte nas putem Facebooka ili nas nazovite putem Viber/WhatsApp – a (+386 30530718 ). Možete nam i slati  e -poštu na data@data.si.

 

Share this post