Tag - otvaranje biznisa

Iznos za ručak, znate li maksimalnu i minimalnu visinu?

Iznos za ručak - visina? Iznos za ručak, znate li maksimalnu i minimalnu visinu troškova za ručak koju vam poslodavac mora osigurati za vrijeme rada? Poslodavac mora osigurati naknadu troškova i za prijevoz na posao i sa posla, i naknadu troškova nastalih  u obavljanju određenih poslova i poslova na službenom putu. Poslodavac je dužan radniku naknaditi troškove u svezi prehrane...

Poslovna prilika – 5 razloga za otvaranje firme u 2018. godini

Sakupili smo pet dobrih razloga za otvaranje firme u novoj godini! Iako smo ubeđeni da je uvek dobra poslovna prilika i vreme za otvaranje biznisa, trenutna ekonomska situacija zahteva preduzetničku inicijativu! Ekonomski uslovi nikad nisu bili toliko povoljni kao sada, a pozitivne prognoze dolaze iz celog sveta. Zanima vas otvaranje firme? Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili...

Sa otvaranjem firme u Sloveniji do razvoja biznisa i projekata u EU

Svaki dan nas kontaktiraju strani preduzetnici i strana preduzeća i njihovo najčešće pitanje glasi "Na koji način sa otvaranjem firme u Sloveniji do razvoja biznisa i projekata u EU". To su obično preduzeća čija glavna delatnost je gradjevinarstvo, specializovani radovi u gradjevinarstvu i završni gradjevinski radovi, elektroinstalacije, izgradnja daljnovoda, montaža čeličnih konstrukcija, montaža PVC stolarije, zavarivanje, transport i logistika. Potražanja...