Transport

Otvorite transportnu firmu u Sloveniji i zaposlite svoje vozače

Otvorite transportnu firmu u Sloveniji i zaposlite svoje vozače

Imamo dodatnu dobru vijest za sva strana preduzeća koja se bave sa međunarodnim transportom i koja su odlučila svoje poslovanje preseliti u Sloveniju i zaposliti svoje vozače. Pored povoljnih uslova za dobijanje licence za međunarodni transport i olakšano obavljanje djelatnosti po cijeloj Evropskoj uniji otvorilo se tržište rada u Sloveniji. Pošto su vozači deficitarno zanimanje u Sloveniji a za njima [...]

TIR karnet

Šta je TIR karnet u međunarodnom transportu robe?

TIR karnet (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je “Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe na temelju karneta TIR”. TIR karnet je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sistem [...]

Registracija d.o.o. u Sloveniji - umjesto novca uložite materijalna sredstva

Registracija d.o.o. u Sloveniji – umjesto novca uložite materijalna sredstva

U zadnje vrijeme dobijemo mnogo upita s strane stranih preduzeća i preduzetnika, najviše onih koji se bave s transportnom djelatnostjom, da li je moguće umijesto novčanog kapitala koristiti materijalna sredstva (kamion) kao osnovni kapital preduzeća. Da, moguće je. U tom slučaju morate preduzeće, obično društvo sa ograničenom odgovornošću, registrovati kod notara i ne besplatno na našoj VEM tački. I ako [...]

Špedicija i logistika transporta u Sloveniji

Špedicija i logistika transporta u Sloveniji

Sa nestankom državnih granica se uloga špeditera menja - špedicije su postale logistički servisi, koji pružaju široki spektar usluga u privredi. Na ovaj način špedicija i logistika transporta u Sloveniji prelazi u kvalitativno viši nivo usluge. Mnoga strana preduzeća i strane preduzetnike interesuje registracija preduzeća u Sloveniji čija glavna djelatnost je špedicija i logistika transporta u Sloveniji i Europi. Špedicija je [...]

Pet razloga zašto otvoriti transportnu firmu u Sloveniji

Pet razloga zašto otvoriti transportnu firmu u Sloveniji

Pitate se zašto u zadnje vreme sve više transportnih firmi želi preseliti svoje poslovanje u Sloveniju i kojih je pet razloga zašto otvoriti transportnu firmu u Sloveniji? Zašto otvoriti transportnu firmu u Sloveniji Glavnih pet razloga zašto otvoriti transportnu firmu u Sloveniji: Mnogo lakši uslovi za dobijanje licence za međunarodni transport Jednostavan postupak zapošljavanja stranih vozača - vozač je u Sloveniji [...]

Visoka potražnja za slovenačkim transportnim preduzećima

Visoka potražnja za slovenačkim transportnim preduzećima

Potražnja za slovenačkim transportnim preduzećima u Europi je velika, a predstavnici transportnih preduzeća kažu da slovenačka transportna preduzeća uživaju dobar ugled jer su efikasna i pouzdana. Visoka potražnja za slovenačkim transportnim preduzećima je razlog za deficit vozača u Sloveniji i to transportna preduzeća sprečava da ne dobiju još više posla u inostranstvu. Transportna preduzeća su pod sve većim pritiskom konkurencije, [...]

Tko je upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji?

Tko je upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji?

Upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji je preduzeće ili fizičko lice, obično sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Sloveniji, koji dokazuje dobar ugled s potvrdom Ministarstva za pravosuđe iz evidence kažnjavanja i prekršaja. Upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport je stručno obučeno fizičko lice koje je uspešno obavilo ispit iz civilnog, privrednog, radnog i socijalnog prava, [...]

Kod 95

Kod 95 u preduzeću za međunarodni transport

Sve više stranih preduzetnika koji se bave sa međunarodnim transportom šire svoju djelatnost u Sloveniju i ostale zemlje Europske zajednice pita nas kako dobiti Kod 95 za njihove vozače u Sloveniji. Zanima vas otvaranje transportne firme? Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected] Pošaljite nam poruku   Šta je Kod 95? Kod 95 je oznaka koja [...]

Vozacka dozvola za Sloveniju

Vozačka dozvola u Sloveniji

Ako na osnovi dozvole za boravak u Sloveniji imate prijavljeno prebivalište više od šest mjeseci, možete, ukoliko ispunjavate uslove, zahtijevati zamjenu važeće vozačke dozvole za slovensku vozačku dozvolu. Slovenska vozačka dozvola izdaje vam se ako položite praktični dio ispita. Praktični dio ispita ne morate polagati ako imate vozačku dozvolu države članice EU. Ako imate važeću vozačku dozvolu koju je izdao [...]