Tag - transportna preduzeća

Visoka potražnja za slovenačkim transportnim preduzećima

Potražnja za slovenačkim transportnim preduzećima u Europi je velika, a predstavnici transportnih preduzeća kažu da slovenačka transportna preduzeća uživaju dobar ugled jer su efikasna i pouzdana. Visoka potražnja za slovenačkim transportnim preduzećima je razlog za deficit vozača u Sloveniji i to transportna preduzeća sprečava da ne dobiju još više posla u inostranstvu. Transportna preduzeća su pod sve većim pritiskom konkurencije,...