Tko je upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji?

Tko je upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji?

Tko je upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji?

Upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji je preduzeće ili fizičko lice, obično sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Sloveniji, koji dokazuje dobar ugled s potvrdom Ministarstva za pravosuđe iz evidence kažnjavanja i prekršaja.

Upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport je stručno obučeno fizičko lice koje je uspešno obavilo ispit iz civilnog, privrednog, radnog i socijalnog prava, poreskih propisa, poslovnog i finansijskog upravljanja preduzeća, dostupa do trga prevoza u drumskom saobračaju, tehničkih standarda i vidika poslovanja i sigurnosti u drumskom saobračaju.

Transportna djelatnost je jedna između najčešće registrovanih djelatnosti stranih pravnih i fizičkih lica u postupku registracije društva s ograničenom odgovornošću u Sloveniji.

Glavni razlozi da sve više stranih preduzeća odluči preseliti svoju transportnu djelatnost u Sloveniju ili širiti svoje poslovanje na teritorij Slovenije i Europske unije su lakši uslovi poslovanja i dobijanja licence za međunarodni transport.

Jedan između uslova za dobijanje licence za međunarodni transport i uslov koji obično stvara najviše problema, posebno strancima koji su otvorili transportno preduzeće u Sloveniji, je kako dobiti upravitelja prevoza u preduzeće ili postati upravitelj prevoza ukoliko ne razumiju slovenački jezik.

Za transportno preduzeće je najlakše ako je odgovorno lice – upravitelj prevoza sam zastupnik preduzeća ili zaposleni u transportnom preduzeću ali ukoliko je zastupnik preduzeća stranac – državljan države koja nije članica Europske unije mora prethodno dobiti dozvolu za boravak i rad u Republici Sloveniji, na osnovi dozvole zaposliti se i obaviti ispit u slovenačkom jeziku.

Određene auto škole u Sloveniji nude obuku u stranim jezicima i nakon obuke može stranac polagati ispit u slovenačkom jeziku ali s sudskim tumačem.

Druga mogućnost je sklopiti ugovor o međusobnoj saradnji s preduzećem u kojem je zaposlen upravitelj prevoza ili zaposliti osobu s boravkom u Sloveniji ili Europski uniji koja je stručno obućena za upravitelja prevoza. Upravitelj prevoza može biti upravitelj u najviše četiri preduzeća i za najviše do 50 vozila.

Preduzetnicima koji se odluče baviti s transportnom djelatnostjom savjetujemo o uslovima za obavljanje transportne djelatnosti, pripremimo svu dokumentaciju i vodimo postupak dobijanja licence za međunarodni transport i podnesemo zahtjev za izdavanje tahograf kartica, kartica preduzeća i vozača i pripremamo svu ostalu dokumentaciju.

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi sa tim tko je upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 542 ili Viber: +386 30 640 995. Pratite nas i na našoj Facebook stranici.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *