Šta je TIR karnet u međunarodnom transportu robe?

TIR karnet

Šta je TIR karnet u međunarodnom transportu robe?

TIR karnet (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je “Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe na temelju karneta TIR”.

TIR karnet je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sistem tranzitnim državama garantuje pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe.

Zanima vas otvaranje transportne firme?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Tir karnet – koje prednosti nudi sistem TIR

Sistem TIR nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog transporta roba:

  • smanjuje troškove transporta smanjujući formalnosti i kašnjenja u tranzitu;
  • olakšava kretanje u tranzitu primenom standardizovane regulative i dokumentacije;
  • roba se kreće preko međunarodnih granica s minimalnim ometanjima i stajanjima;
  • kašnjenja i troškovi transporta su smanjeni;
  • nema potrebe za depozitom (garancijom) na granicama tranzitnih država;
  • garantovano plaćanje carinskih i poreznih dažbina u slučaju zloupotrebe (do 50.000 €);
  • samo proverenim prevoznicima je dozvoljeno korištenje TIR karneta – čime se povećava sigurnost;
  • smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu;
  • sistem olakšava carinsku kontrolu i popratnu dokumentaciju

Vozila i kontejneri moraju zadovoljavati određene uslove kako bi mogli prevoziti robu u međunarodnom prijevozu s oznakom TIR.

Vir: http://www.ikspeditor.rs/tir-karnet-sta-i-kako/

Za više informacija o registraciji transportnog preduzeća u Sloveniji i uslovima za obavljanje djelatnosti u međunarodnom transportu robe i putnika sa vozilima težim od 3,5 tone pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj 00 386 1 6001 542 ili Viber: +386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *