Slovenija

PDV u Sloveniji

Sve buduće preduzetnike koji još planirate registrovati firmu u Sloveniji i strane preduzetnike koji planirate širiti svoje poslovanje na teritorij Republike Slovenije obavještavamo da će po svemu sudeći i nakon 1.1.2016 PDV u Sloveniji ostati 22 % odnosno 9,5 %. Vlada je potvrdila izmijenjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost i u zakonu predvidila da će povećana stopa PDV-a usvojena kao...

Šta je dobro znati pre osnivanja preduzeća u Sloveniji?

Pre osnivanja preduzeća u Sloveniji je dobro znati koliko odgovornosti ste spremni nositi. Samostalni preduzetnik pojedinac odgovara za poslovanje svojeg preduzeća sa svojom celokupnom imovinom (nekretnine, ušteđevina na bankovnom računu, vikendom na moru, ...) Vlasnik društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. ne odgovara sa svom svojom imovinom nego samo sa višinom sredstava koje su u vlasti preduzeća. Ovo je bitan aspekt koji...

Fiskalne kase probno od 1.9.2015 dalje!

Sa 1.9.2015 moći će porezni obavezniki testno upotrebljavati fiskalne kase. U isto vrijeme će pružaoci usluga i programeri početi testirati adikvatnost hardvera i softvera. Dobivanje besplatnog digitalnog certifikata za fiskalne kase će biti moguće od novembra 2015 dalje. U decembru će početi opcionalno uključivanje poreznih obaveznika u sistem fiskalnih kasa, a od 2.1.2016 dalje upotreba sistema fiskalnih kasa biće obavezna...

Raspodjela radnog vremena

Radno vrijeme se može podijeliti ravnomjerno ili neravnomjerno. Raspodjela radnog vremena je u nadležnosti poslodavca, koji mora odrediti godišnji raspored radnog vremena pred početak kalendarske godine te o tome obavijestiti radnike. Neravnomjerna raspodjela znači da radnici u određenom vremenskom periodu rade manje a u drugom vremenskom periodu više nego što iznosi puno radno vrijeme. Neravnomjerna raspodjela radnog vremena morala bi...

Poslovna adresa preduzeća – bez suglasnosti vlasnika izbrišu vas iz sudskog registra!

U postupku otvaranja preduzeća u Sloveniji potrebno je odrediti sjedište i poslovnu adresu preduzeća. Sjedište je grad gdje se nalazi preduzeće, a poslovna adresa preduzeća je ulica i kućni broj gdje se nalazi preduzeće. Ako planirate koristiti poslovnu adresu preduzeća na adresi prebivališta a niste jedini vlasnik objekta mora vam vlasnik objekta potpisati suglasnost i ovjeriti je kod javnog bilježnika...

Promijena podataka preduzeća na VEM tački

Čak i u ovim vrućim ljetnim danima i za vrijeme godišnjih odmora službenici VEM tačke Data obavljamo niz postupaka koji se odnose na registraciju preduzeća u Sloveniji ili na promijene podataka postojećih preduzeća. Najčešće pitanje koje nas preduzetnici pitaju prije dolazka na našu VEM tačku je: »Tko mora lično doći potpisati dokumente ako želi promijeniti podatke preduzeća?« Postupci promijena podataka preduzeća...

Plava karta EU

Plava karta EU dozvoljava visoko kvalifikovanim stručnjacima rad i boravak u Republici Sloveniji i predviđena je za one koji nisu državljani zemalja EU. Strancima, koji žele boraviti u Republici Sloveniji zbog visoko kvalifikovanog zapošljenja, nije potrebna radna dozvola i poslije još dozvola za boravak, nego možeju sami ili njihov poslodavac podnijeti zahtijev za izdavanje plave karte EU, koja združuje tako...

Zatražite radnu dozvolu pre zaoštrenja zakona

S 1.9.2015 stupiti će na snagu novi Zakon o radu i zapošljavanju stranaca, koji će u jednom pojednostaviti postupak dobijanja dozvole za rad i boravak stranaca i zaostriti uslove za dobijanje radne dozvole. Sa novim zakonom između ostalog mijenjaju se uslovi za dobijanje radne dozvole za stranog zastupnika. Na osnovi trenutnog zakona možete podnijeti zahtijev i zatražiti radnu dozvolu za...

Prava stranaca u slučaju gubitka zaposlenja u Sloveniji

Da li znate kakva su prava stranaca u slučaju gubitka zaposlenja u Sloveniji. U slučaju gubitka zaposlenja u Sloveniji bez vlastite krivnje, stranci imaju pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti pod sličnim uvjetima kao i domaći državljani. Novčanu naknadu mogu dobiti: Ako su izgubili zaposlenje bez vlastite krivnje Ako ispunjavaju minimalnu gustoću razdoblja osiguranja - najmanje 12 mjeseci neprekidnog...

Standardna klasifikacija djelatnosti: Građevinstvo

Djelatnost građevinstvo Djelatnost građevinstvo po slovenačkoj standardnoj klasifikaciji djelatnosti obuhvata iznajmljivanje građevinske mehanizacije zajedno sa samim operaterom, organizacija i realizacija građevinskih projekata, sakupljanje financijskih, tehničkih i stvarnih sredstava. Djelatnost građevinstvo ne obuhvata proizvodnju različitog građevinskog materiala, na primer proizvodnja cigle i slično. Djelatnost građevinstvo po slovenačkom SKD-ju također ne uključuje djelatnosti direktno povezane sa dobijanjem nafte i prirodnog plina, montažu industrijske opreme...